Algemene begraafplaats Probolinggo

Deze begraafplaats heeft in 1977 moeten wijken voor een winkelcentrum waarbij alle graven zijn geruimd.

Elders op internet is aangegeven dat de eventueel gevonden stoffelijke resten zijn bijgezet op een andere begraafplaats, namelijk Angguran in een buitenwijk van probolinggo. Praktisch gezien in een beenderenkuil waarboven een stenen huisje gebouwd is.

In het 2e deel van “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java” staan vanaf pagina 306 de grafschriften beschreven. Het boek is opgenomen op de DVD Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.

Het huidige adres (toko) is: