Privacyverklaring

Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  • Dit wissen kan pas na dat u geen lid meer bent van de Vereniging.
  • Wij hebben van u de volgende gegevens: Naam, Adres, Woonplaatsen email adres, eventueel (vaste)telefoonnummer.
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij de Indische Genealogische Vereniging goed beschermd.