Begraafplaats Krambangan

De oude begraafplaats Krambangan werd in 1925 geruimd en opnieuw ingericht als plantsoen. Een aantal grafstenen werd overgebracht naar de, sinds 1916 geopende,  begraafplaats Kembang Koening. Daar werden de grafstenen in een plat ingemetseld.

In de bronnenpublicatie deel 6 op de pagina’s 95-106 wordt verwezen naar de begraafplaats Peneleh. Echter de genoemde grafschriften hebben betrekking op de grafstenen van de begraafplaats Krambangan die nog aanwezig waren na het inmetselen op de begraafplaats Kembang Koening.

Vandaag de dag kennen we Kembang Koening met name vanwege het Ereveld Kembang Kuning. Het ereveld is echter slechts een gedeelte van het enorme begraafplaatsen complex, waar bijvoorbeeld ook Chinese graven terug te vinden zijn.