IGV acties en bestuursvergaderpunten

Op deze pagina kunt u volgen met welke zaken de IGV zich bezighoud en over welke zaken wordt gediscussieerd. Met deze pagina willen wij transparantie over de bestuursbesluiten vergroten. Daarnaast willen wij u als IGV lid de mogelijkheid geven de bestuursagenda te beïnvloeden door uw mening te laten horen over de discussiepunten en acties en door de mogelijkheid te geven zelf agendapunten aan te dragen.

De uitkomsten van de vergaderingen zullen summier op de website worden weergegeven.

Bestuursvergadering Juli-September 2018

Tijdens deze bestuursvergadering zullen de volgende actiepunten worden besproken:

  1. We zullen bespreken of de heer De Neve genealogisch adviseur wordt van de IGV. Bijgevoegde PDF toont de functieomschrijving van een dergelijke genealogisch adviseur.

[poll id=”2″]

2. Het opstarten van een genealogisch onderzoeksproject onder Indische ouderen wordt besproken en gedetailleerd. Daarnaast wordt een alternatief project over de inventarisatie van VOC monsterrollen ook besproken en wordt afgewogen welk project als beste eerder kan worden gestart.

[poll id=”3″]

3. Werkgroep status: Hoe ver zijn de werkgroepen geïnstalleerd en hebben deze nut?

[poll id=”4″]

4. Toekomst van de DIN redactie en het instellen van een nieuwe redactie monografieën van de IGV.

[poll id=”5″]

 

Uitkomst Bestuursvergadering Juli-September 2018

Hieronder volgt een korte beschrijving van de conclusies die getrokken zijn over de bestuursvergaderpunten en de acties die zullen worden ondernomen:

  1. In het licht van de transitie naar een nieuwe DIN redactie is het belangrijk om een continuïteit aan genealogische kennis te waarborgen. We denken dat een dergelijke adviseursfunctie voor de heer De Neve nut heeft gezien zijn 10 jaar ervaring als DIN redacteur en grote inzet voor de vereniging over de jaren heen. Het adviseurschap is per direct ingesteld.
  2. De door het ministerie van VWS ingestelde subsidieregeling over de Collectieve Erkenning van Indische en Molukse Nederlanders is een unieke mogelijkheid voor de IGV om genealogische projecten te starten. De twee door het IGV bestuur voorgestelde projecten zullen beiden worden uitgevoerd.
  3. ..
  4. ..