Databronnen

IGV Databronnen is de naam van een nieuwe serie publicaties van de Indische Genealogische Vereniging, bestemd voor bronnen van hoge kwaliteit die te groot zijn om in druk uit te geven en alleen in digitale vorm beschikbaar worden gesteld. In de loop van 2020 zullen hier de eerste publicaties verschijnen.

Databronnen

Tanah Abang Online