“Het Personeel Statuut” van 1965

Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond er een behoefte aan informatie betreffende de burgerlijke stand van het oude Nederlands-Indië die zich nog steeds in Indonesië bevond. Dit hangt waarschijnlijk samen met de wet- en regelgeving waarin geëist wordt dat Nederlandse ingezetenen bepaalde documenten uit de burgerlijke stand moeten overdragen bij handelingen van juridische aard. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk waarbij een uittreksel van een geboorteakte overhandigd moeten worden.

In ”Het Personeel Statuut” nummer 2 van februari 1965 is een overzicht gepubliceerd van de bevindingen op dat moment. De LDS is eind jaren 70 maar vooral gedurende de jaren 80 van de vorige begonnen met het verfilmen van onder andere de burgerlijke stand. Als de verfilming van de LDS vergeleken wordt met het overzicht in “Het Personeel Statuut” dan zijn er toch verschillen vast te stellen. Van Soerabaja wordt gesteld dat de registers compleet zijn, maar dat zijn ze niet. Aan de andere kant staat bij Blitar dat alle registers verloren zijn gegaan, toch heeft de LDS een aantal registers verfilmd.

Voor het gemak hebben we het overzicht overgenomen uit het boekje en op onze site geplaatst in de oorspronkelijke (niet alfabetische) volgorde. Het originele boekje kunt u hier downloaden.

  1. Overzicht van plaatsen waar de vooroorlogse registers B.S. nog compleet zijn
  2. Lijst verloren registers B.S.
  3. Dubbelen B.S. Europeanen Djakarta
  4. Overzicht van de bij de Griffie van het landgerecht te Makassar berustende dubbelen der Registers van de Burgerlijke Stand
  5. Dubbelen Medan
  6. Dubbelen Surabaja
  7. Opgave van registers van de Burgerlijke Stand voor Europeanen van Midden-Java, aanwezig op het Bureau van de Burgerlijke Stand te Semarang