‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ (LDS)

In de jaren 80 zijn leden van de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (gebaseerd op het boek Mormon beter bekend onder hun bijnaam Mormonen) begonnen met het verfilmen van de nog bestaande burgerlijke stand, kerkelijke registers, notariële akten, etc. in Indonesië.

Eindeloze rijen kasten met microfilms in het LDS Familiearchief in Salt Lake City (foto: M. Fornerod)

Aangezien deze akten en registers alleen in te zien zijn in Indonesië is dit een geluk voor ons. Want een Family History Center (FHC) van de LDS is de enige locatie voor ons om, onder andere, akten van de burgerlijke stand van Nederlands-Indië te kunnen opzoeken en bekijken. Daarnaast kunt u volledig kostenloos een akte downloaden of fotograferen.

Ondanks het feit dat er bijzonder veel is verfilmd ontbreekt helaas toch nog veel. Vermoedelijk omdat veel originele akten door verschillende omstandigheden verloren zijn gegaan of omdat de LDS indertijd niet alle locaties van de archieven heeft weten te achterhalen.

Aangezien Indonesië eigenaar is van deze documenten geldt er een beperking op de toegankelijkheid. Vanuit huis kan de applicatie van de LDS gewoon gebruikt worden met uitzondering van het openen van de betreffende fiche om de akte in te zien. De inhoud van een fiche kan alleen in een FHC van de LDS bekeken worden.

Onze vereniging maakt geen onderdeel uit van de LDS, inhoudelijke vragen kunnen het beste aan hen gesteld worden via een FHC. Overigens zijn onze leden wel in bijna elke vestiging terug te vinden, druk bezig met hun onderzoek.

Informatie:

Kijk voor meer essentiële bronnen in de Bronnentab in het menu.