Werkgroepen

Werkgroepen zorgen voor kennisvergroting en -deling voor beginnende leden zowel als veteranen. De werkgroepen bestaan uit IGV leden en worden gecoördineerd vanuit een aanspreekpunt bij het bestuur. De werkgroepen initiëren projecten, voeren deze uit en organiseren workshops. Er zijn voorlopig vier werkgroepen met verschillende thema’s die door de IGV als relevant worden beschouwd voor genealogie en familiegeschiedenis.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen in een van de werkgroepen dan hoort de IGV dat graag. U kunt dan een mail sturen naar de secretaris met daarin uw werkgroep keuze(s) en motivatie.

Werkgroep bronnenontsluiting

Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek en deze zoveel mogelijk toegankelijk te maken door o.a.:

  1. het digitaal beschikbaar krijgen van deze bronnen bij beherende instellingen en fotograferen en scannen van grafstenen en bronnen in privébezit;
  2. indexeren van bronnen;
  3. delen van ervaringen met minder bekende bronnen;
  4. organiseren van workshops.

Werkgroep inhoud website, IGV Nieuws en sociale media

Het doel van deze werkgroep is zorgen voor een aantrekkelijke inhoud van zowel de website van de IGV, de nieuwsbrief IGV Nieuws en de sociale media pagina’s Facebook en LinkedIn. Om dit doel te bereiken proberen wij een selectie van nieuws rondom Indische genealogie te verzamelen en bekend te maken. Tevens is de werkgroep betrokken bij het moderniseren en aanvullen van de website. Dit laatste houdt in dat nieuwe rubrieken als ‘De Indische onderzoeker’, ‘Wegwijzer Indisch genealogisch onderzoek’ en een Indische Wiki op de website kunnen worden geïntroduceerd en aangevuld.

Werkgroep Indisch DNA

Het doel van deze werkgroep is het bevorderen van het gebruik van individuele DNA testen ten behoeve van Indisch genealogisch onderzoek en het aantonen van de grote diversiteit in genetische afkomst waar de Indische gemeenschap om bekend staat. Dit doel wil de werkgroep bereiken door het geven van voorlichting op o.a. de website en het onderling bespreken van (persoonlijke) onderzoeksresultaten en het organiseren van workshops.

Werkgroep Oral History