Carolina Frederika Arensdorff

#3317
dmdecalonneDennis de Calonne
Participant

Een wilde gok, maar wie weet…misschien is de naam verbasterd in de loop der tijd (in Indië)?

In het bestand registratie Europeanen op Java en Madoera (1819) komt Arensdorff niet voor, maar bijvoorbeeld wel drie heren Armstorff:
– Wilhelm, 22 jaar, geb. Semarang, kleermaker
– George Frederik, 18 jaar, geb. Semarang, burger
– Frederik Wilhelm, 55 jaar, geb. Erfrut in Saren (?), koopman, aankomst 15 okt. 1789, sinds mei 1800 woonachtig te Semarang.

Een I.G.I. Armstorff werd op 11 nov. 1824 toegelaten tot Indië door de G-G (“bericht vd resident v Pakalongan 7-10-1824 no. 408, bericht vd resident v Samarang 18-10-1824 no. 227, nader bericht vd resident v Pakalongan bij missive van de eerste dezer no. 460. Rekwestrant krijgt verlof zich te Batavia te vestigen, de resident v Pakalongan wordt aangeschreven om een wakend oog op het gedrag vd rekwestrant te houden.” NB Geen Arendsdorff in dat bestand te vinden.

Een Johan George Armstorff overleed op 28 juni 1837 te Semarang (Delpher en RA 1838/A268).
De weduwe Armstorff vertrok in 1856 (Delpher).

Tussen 1838 en 1867 geen ‘hit’ op Armstorff in de RA, daarna wel weer.