de la Leeuwe

#2956
hverbaarschottH.J. Verbaarschott
Participant

Leo, dit kon ik vinden:

Indische Navorscher
Via. Henry Robert Archibald Abell, geb. Meppel 9 sept. 1957, boekhouder, tr. Nijmegen
27 mei 1982 Ingrid Gentenaar, geb. ald. 30 juli 1956, administratief medewerkster Postbank, dr. van Ernst François Eugene en Wilhelmina Georgina de la Leeuwe. [Nijmegen]
Uit dit huwelijk:
1. Sheila Silvana Georgina Abell, geb. Nijmegen 9 juli 1985.
2. Jocelyn Ferdy François Abell, geb. Nijmegen 1 sept. 1988.

Indische Navorscher
Hier rust / mijn geliefde echtgenoote / A n t o i n et t e E n g elina
Croes’e / geb. De la Leeuwe / geb. den 14den April
1869 / overl. den 18den November 1918. (2053)

Regeringsalmanakken
26 nov 1866 Willem Johannes de la Leeuwe geboren te Semarang
5 augustus 1873 Augustine Hillegonda de la Leeuwe geboren te Semarang
13 mei 1887 Johannes Catharinus de la Leeuwe geboren te Salatiga
28 aug 1893 Willem Johannes de la Leeuwe huwt met Eliza Augusta Croese te Pekalongan.
4 okt 1894 Marie Eugenie de la Leeuwe geboren in Toeban
27 jan 1897 Jeannette Georgine de la Leeuwe geboren te Kediri
26 april 1913 George Ludolph Marinus Carel Roelofsen met Marie Eugenie de la Leeuwe te Kraksaan
28 maart 1917 Egbert Steevensz met Jeannette Georgine de la Leeuwein Cheribon
5 nov 1917 Johannes Catharinus de la Leeuwe met Helena Antoinetta Heeres te Kediri
23 sept 1918 Georgine Wilehlmine de la Leeuwe geboren te Modjokerto
18 nov 1918 Antoinette Engeline de la Leeuwe overleden te Malang

Gens Nostra 1985
Johan van Roosendael, geb. 22.6.1932, arbeids- en organisatiedeskundige
bij het gemeentelijk waterbedrijf te Rotterdam, tr. (1) ald.
20.11.1957 (echtsch. ald. 8.11.1960) Yvonne Irene Kors, geb. Djakarta
14.10.1939, dr. van Pieter Cornelis Kors en Wilhelmina Georgine de la Leeuwe;

Patriciaat 1976
IXe. Wijnand Willem van Berckel Bik, geb. Soerabaja
26 april 1902, oud-opzichter Oost-Java Stoomtrammij.
en Rijkswaterstaat, tr. Batavia 18 juli 1923
Josephine Aletta Augustine Carels, geb. Semarang
28 jan. 1903, dr. van Joseph en Augustina Hillegonda
de la Leeuwe.