dokter Staal

#3404
Anonymous
Guest

Beste Rob Dumas,

Een hele goede aanvulling, inderdaad is dat belangrijke informatie. Hij heette voluit: Franciscus Wilhelmus Leopold Staal.

Ik heb nog wel wat meer detail informatie over waar hij van wanneer tot wanneer zat. In eerste instantie dacht ik nog even te wachten met dit bovenhalen, maar misschien roept het herinneringen op bij mensen, dus ik plaats nu dan toch maar de gedetailleerde chronologie van het leven van dokter Staal voor zover ik die heb kunnen achterhalen.

Dank voor je reactie!

CHRONOLOGIE F.W.L. STAAL

Dit op basis van het onderzoek in het Nationaal Archief in Den Haag (hoofdbron), aanvullingen uit digitale kranten (cursief) en gegevens uit het archief Nijmegen (vet). Verder zijn Staals persoonskaarten uit de gemeentearchieven van Amsterdam en Den Haag gebruikt voor de adressen. NB: diverse gegevens uit het archief Den Haag zijn ook te vinden in de digitale kranten.

15-09-1891 Franciscus Wilhelmus Leopold Staal geboren te Semarang, vader W. Staal, moeder Paisem.
05-09-1910 Aangekomen uit Semarang in Amsterdam.
25-02-1911 Ingeschreven Nassaukade 100, Amsterdam.
14-10-1911 Ingeschreven Wijttenbachstraat 22, Amsterdam.
10-02-1912 Ingeschreven Vrolikstraat 268, Amsterdam.
11-09-1912 Ingeschreven Domselaerstraat 17, Amsterdam.
05-03-1915 Ingeschreven Domselaerstraat 31, Amsterdam.
??-??-1916 Afgestudeerd als arts te Amsterdam.
13-01-1917 Benoemd als Officier van Gezondheid 2e klasse van het KNIL.
15-02-1917 Getrouwd met Juliana Kromberg te Amsterdam.
17-02-1917 Uitgeschreven
06-06-1917 Vertrokken op SS ‘Nijdam’ met echtgenote richting VS.
01-08-1917 Geplaatst hospitaal te Batavia.
25-08-1917 Aangekomen in Indië (Batavia) via SS ‘Oranje’.
08-11-1917 Zoon Julius Dirk Willem geboren in Batavia.
06-03-1918 Overgeplaatst van Batavia naar Padang.
22-03-1918 Vendutie van zijn inboedel.
04-08-1919 Overgeplaatst van Padang naar Fort De Kock.
25-05-1920 Met ziekteverlof naar Europa voor 2 jaar.
19-06-1920 Vertrokken naar Nederland per SS ‘Tabanan’.
??-05-1922 Vertrokken naar Indië per SS ‘Prins der Nederlanden’.
31-05-1922 Geplaatst bij den Gewest en Plaats Geneesk Dienst in A en O.
11-06-1922 Aangekomen in Indië te Sabang.
03-11-1922 Overplaatsing naar Koetaradja.
13-01-1925 Bevorderd tot Officier van Gezondheid 1e klasse.
03-07-1926 Gedetacheerd bij Dienst Volksgezondheid voor 3 jaar, blijft wel in KNIL.
03-07-1926 Overgeplaatst van Koetaradja naar Soemenep (kranten noemen dit op 07-08).
23-07-1926 Geplaatst Burgerziekenhuis te Soerabaja.
05-08-1927 Overgeplaatst van Soemenep naar Gouvernementsziekenhuis Soerabaja.
25-04-1928 Waarnemend Gouvernementsarts 1e Klasse Dienst Volksgezondheid bij burgerziekenhuis Soerabaja.
15-02-1929 Teruggeplaatst naar KNIL, eervol ontslag, verlof naar Nederland.
20-02-1929 Geplaatst bij militair hospitaal te Malang (kranten noemen dit op 15-04)
17-04-1929 Vendutie inboedel.
02-07-1929 Getuige in proces, betrof mishandelde Chinees in CBZ die volgens hem langer dan nodig in ziekenhuis bleef.
24-07-1929 Vertrokken naar Nederland op J.P. Coen met vrouw en zoon.
17-08-1929 Ontscheept in Genua.
04-09-1929 Ingeschreven Zacharias Jansenstraat 44 (vermoedelijk bij schoonfamilie).
23-03-1930 Vertrokken naar Indië op de J.P. Coen, vermoedelijk alleen.
25-04-1930 Aangekomen Indië, plaatsing te Pontianak als Eerstaanwezend Officier van gezondheid en Chirurg.
11-06-1932 Overgeplaatst naar het Militair Hospitaal in Tjimali.
06-12-1932 Ereteken 15 jaar eerlijke en trouwe dienst als officier.
30-04-1933 Ontslagen op eigen verzoek, om gezondheidsredenen.
24-05-1933 Toegelaten tot uitoefenen genees-, heel-, en verloskundige praktijk in Indië.
05-12-1933 Benoemd tot reserve officier van gezondheid 1ste klasse.
28-11-1934 Zoon JDW Staal vertrokken met Marnix van St Aldegonde van Amsterdam naar Indië.
01-10-1936 Eervol ontslagen als reserve-officier.
13-07-1938 Vertrokken uit Indië naar Amsterdam met de Marnix van St Aldegonde met vrouw en zoon.
03-08-1938 Ontscheept in Genua.
17-08-1938 Ingeschreven Schubertstraat 4, Amsterdam.
07-09-1938 Verhuisd naar ’s Gravenhage, Van Boetzelaerlaan 179.
??-12-1938 Solliciteert als gemeentearts en directeur GGD Nijmegen.
14-02-1939 Afgewezen door Nijmegen.
??-??-1939 Eigen praktijk in Den Haag en actief als keuringsarts voor het leger.
??-05-1940 Gestopt als keuringsarts.
29-08-1940 Woonde begrafenis van C.W. Becking in Den Haag bij.
07-01-1943 Ingeschreven Laan van Meerdervoort 416, ’s Gravenhage.
01-02-1943 Praktijk in Den Haag valt allengs stil.
18-02-1943 Ingeschreven Laan van Meerdervoort 113, ’s Gravenhage.
08-04-1943 Gesolliciteerd naar functie van gemeentearts en directeur GGD Nijmegen.
12-04-1943 Benoemd tot directeur GGD Nijmegen.
??-04?-1943 Verhuisd naar Peter Brugmanstraat 7, Nijmegen.
20-08-1943 Zoon JDW Staal getrouwd met Tinie Groenewegen te Rijswijk.
22-02-1944 Leiding gegeven aan geneeskundige eenheden tijdens bombardement.
22-09-1944 Eervol ontslag als directeur GG&GD Nijmegen.
23-10-1944 Geïnterneerd in De Tuchtschool te Nijmegen.
15-02-1944 Vrijgelaten uit De Tuchtschool.
??-11-1945 Gesolliciteerd als tweede gemeentearts bij de GG&GD Nijmegen; afgewezen.
16-08-1947 Buiten vervolg gesteld, onvoorwaardelijk, maar wel met schuld.
26-12-1949 Overleden in Den Haag.

??-09-1951 Zoon JDW Staal genaturaliseerd als Brits onderdaan.
02-07-1986 Zoon JDW Staal overleden in Georgia, VS.