Ernestine Doves van Amerongen

#3644
DennisWeb master
Participant

Ernestine van Amerongen was mogelijk een dochter van Andries Gerard van Amerongen en (tr. Soerabaja 17 jan. 1912) Carolina Amelia Ernestine Peltzer. In elk geval niet van het echtpaar Johannes van Amerongen (geb. Utrecht 22 febr. 1884) en (tr. Malang 22 jan. 1912) Wilhelmina Waterloo. Johannes van Amerongen overl. Kediri 16 aug. 1918.

Het echtpaar Van Amerongen-Peltzer woonde blijkens de adresboeken van NI (1913-1915) te Batavia-Weltevreden en (1916-1923) te Soerabaja en had in elk geval een dochter Marij Louise van Amerongen, geb. Batavia 5 okt. 1913, overl. Soerabaja 6 maart 1939 (zie website Roosje Roos). Misschien ook een dochter van dit echtpaar: Willie Frederique van Amerongen, geb. Soerabaja 28 maart 1918.

Wellicht al bekend (gegevens dienen nog te worden gecontroleerd).

I. Jan Doves/Dooven, geb. Zaandijk 14 juli 1817, arbeider, overl. …, tr. 1e Zaandijk 27 jan. 1839 (door echtsch. ontb. 1849) Geertje Kuit, geb. Zaandijk 3 maart 1818, arbeidster, overl. …, dr. van Jan Cornelisz. Kuijt en Neeltje Dirksdr. Siffels; tr. 2e Zaandijk 4 nov. 1849 Luuwtje Donker, geb. Wormer ± 1821, arbeidster, overl. …, dr. van Hendrik Donker en Jannetje Mol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, volgt II.
2. Neeltje Doves, geb. Zaandijk 31 okt. 1844, overl. …, tr. Zaandijk 2 maart 1873 Jacob Teer.

II. Arie Doves, geb. Zaandijk 22 april 1842, fabrieksarbeider (trouwen), slijter (1892), olieslager (1904), overl. … (na 25 maart 1895), tr. Zaandijk 5 sept. 1869 Elisabeth Otte, geb. Zaandijk 6 febr. 1845, dienstbode (trouwen), overl. Utrecht 25 maart 1895 (50 jaar), dr. van Jan Otte en Guurtje Mulder.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
1. Geertruida Doves, geb. Utrecht 18 juli 1870, tr. Amsterdam 27 okt. 1892 (zij 22 jaar, hij 21 jaar) Wilhelmus Anthonius Verschuur, geb. Amsterdam 1870/1871, zn. van Anthonius Johannes Verschuur en Anna Elisabeth Rikke.
2. Jan Doves, geb. Utrecht 31 maart 1872, sluiswachter, overl. Utrecht 5 maart 1946, tr. Vianen 17 sept. 1897 (hij 25 jaar, zij 28 jaar) Sijgje de Hoog, geb. Vianen 23 dec. 1868, overl. Utrecht 5 okt. 1942, dr. van Jan Willem de Hoog en Maria van den Bosch en wed. van Peter Peek. Uit dit huwelijk: Bertus Doves (geb. Utrecht 16 juni 1898, e.v. Gerritje Bergkamp); Maria Johanna Doves (geb. Utrecht 9 nov. 1899, overl. Zeist 31 aug. 1985, e.v. Gerrit Groters); Adriaan Doves (geb. Utrecht 1 april 1902); Johanna Elisabeth Doves (geb. Vreeswijk ±1906, e.v. Jacobus Johannes Zijp); alsmede Jan, Met, Truus en Corrie Doves.
3. Adriaan Doves, geb. Utrecht 26 febr. 1874, bakker (trouwen), tr. Culemborg 4 febr. 1904 Johanna de Leeuw, winkelierster (trouwen), dr. van Hubertus Matthias Antonius de Leeuw en Gijsberta Maria van Ingen en wed. van Charles Pieter Kruijssen.
4. Gijsbertus, volgt III.
5. Levenloze dochter, geb. Utrecht 18 maart 1878.
6. Johannes Doves, geb. Utrecht 10 maart 1879, tr. Batavia 10 febr. 1909 Sophia Kuppers/Küppers/Käppers. Uit dit huwelijk (voor zover bekend): Johannes (geb. Batavia 17 febr. 1910).
7. Anthonius Doves, geb. Utrecht 13 nov. 1881, overl. Utrecht 13 juli 1882.
8. Gerard Doves, geb. Utrecht 12 febr. 1884, overl. Utrecht 22 april 1930. Ongehuwd.

III. Gijsbertus Doves, geb. Utrecht 12 mei 1876, overl. Gennep 18 sept. 1951, tr. … Amelia Maria Josephina Bergonje, geb. Paramaribo 22 april 1891, overl. Vaals 9 nov. 1962.
Uit dit huwelijk (zie voor kinderen 1 en 3: stamboom De Gram op genealogieonline):
1. Gijsbertus Jan Doves, geb. Medan 7 juli 1913, overl. a/b van het Japans krijgsgevangenentransportschip “Harukiki Maru” varende in Straat Malakka 26 juni 1944, tr. … Ernestine van Amerongen, geb. Malang 3 nov. 1920, overl. Kamp Halmaheira 14 juni 1944.
2. Adriaan Jozef Doves, geb. Soerakarta 2 okt. 1914, overl. Soerakarta 30 aug. 1915.
3. Goentoer Doves, geb. Kaapstad 3 okt. 1916, overl. Herwijnen 17 juli 2002. Heeft een zoon: Rudolf Doves (geb. … 20 febr. 1954, overl. … 3 okt. 2007).