Fam. Schotborgh in N.I.

#4799
Anonymous
Inactive

CONSTANTINUS SCHOTBORGH, geb. Willemstad (Curacao) 14 okt. 1819 (zn. van Hendrik Jansz. Schotborgh en Jeannetta Margaretha Kikkert), cadet voor het wapen der artillerie voor het leger in Oost-Indië 15 dec. 1836, tweede luitenant 22 aug. 1840, vertrok uit Hellevoetsluis naar Nederlandsch-Indië a/b van het schip “Elise Susanna” 7 febr. 1843, debarkeerde Batavia 25 mei 1843, eerste luitenant 21 juni 1847, kapitein 27 juni 1852, wegens lichamelijke ongeschiktheid eervol uit de dienst ontslagen 5 nov. 1857, keerde naar Nederland terug a/b van het schip “Prinses Amalia” en debarkeerde te Brouwershaven 1 juni 1858, overl. Amsterdam 5 mei 1874. Ongehuwd.

Deze telg van de familie Schotborgh verbleef dus tijdelijk in Nederlandsch-Indie en van hem zijn geen nakomelingen bekend.