Fam. Schotborgh in N.I.

#4806
Anonymous
Inactive

Die militieregisters waren een mooie vondst. De suppletiefolio’s leverden het volgende:
1. KAREL LODEWIJK SCHOTBORGH, geb. Soerakarta 31 maart 1849, bij het instructiebataljon vrijwillig geengageerd als soldaat voor zes jaren en dan wonende te Amsterdam 8 mei 1867, korporaal bij het 8e regiment infanterie 20 mei 1868, overgegaan bij het koloniaal werfdepot voor twee jaren bij de kolo-niale troepen 11 mei 1873, vertrok van Nieuwe Diep naar Nederlandsch-Indië a/b van het s.s. “Tromp” 5 juni 1873, in Nederlandsch-Indië gepasporteerd 2 aug. 1875, te Soerakarta afgegaan 11 sept. 1875.
2. ANT(H)ON SCHOTBORGH, geb. Samarang 16 maart 1851, bij het instructiebataljon vrijwillig geengageerd als soldaat voor tien jaren en dan wonende te Weesp 10 mei 1867, sergeant-tit. bij het 8e regiment infanterie 1 dec. 1868, door de krijgsraad veroordeeld wegens diefstal 1 mei 1871, terug bij het korps als soldaat 5 sept. 1872, overgegaan bij het koloniaal werfdepot voor zes jaren bij de koloni-ale troepen 24 maart 1872, vertrok van Rotterdam a/b van het s.s. “Noach III” naar Nederlandsch-Indië 18 april 1872, raakte in Atjeh gewond door een schotwond aan het linker dijbeen 14 april 1873, wegens lichamelijke ongeschiktheid uit de militaire dienst ontslagen en in Nederlandsch-Indië gepas-porteerd 28 april 1875, te Soerakarta afgegaan 15 mei 1875.
3. AUGUST SCHOTBORGH, geb. Batavia 24 jan. 1853, bij het instructiebataljon vrijwillig geengageerd als soldaat voor tien jaren en dan wonende te Weesp 24 aug. 1869, korporaal bij het 7e regiment infanterie 10 okt. 1870, overgegaan bij het koloniaal werfdepot voor zes jaren bij de koloniale troepen 20 febr. 1874, vertrok van Nieuwe Diep naar Nederlandsch-Indië a/b van het s.s “Celebes” 21 april 1874, overl. Kota Radja (Atjeh) 2 juli 1875.

De vader keerde terug naar Nederland met twee kinderen (zie bijlage). Hoe het derde kind in Nederland kwam is vooralsnog onopgehelderd. Hij bracht zijn kinderen ergens in Nederland onder en vertrok voor een aantal jaren naar Curacao (Rotterdamsche Courant van 5 okt. 1859 en van 13 sept. 1865).

Als antwoord op de vraagsteller: Constantinus en zijn nazaten lijken de eerste leden van de familie Schotborgh in Ned. Indie te zijn.