Familie ‘Beingsick’

#3052
Anonymous
Guest

Gisteren heb ik aan draft II van het Beingsick verhaal gewerkt. Vandaag moet ik nog wat bronnen toevoegen. Zal proberen om daarna in dit forum in te voeren. De gegevens die Ben Wegman heeft aangereikt zijn essentieel geweest en vormen de kernstructuur van het verhaal.

Twee denkpunten:

1) De figuur Christiaan Schijns blijft in mijn denken rondwaren in de vorm van vragen: Wie was hij?
– Kwam hij uit Nederland? Afgaand op wat zoeken in ‘Wie is Wie’ oplevert, komt de naam vooral in het zuiden van Nederland voor, zoals in Gemert.
– Hij lijkt niet getrouwd te zijn geweest. Waarom adopteerde hij 5 kinderen? In welke kerk/geloofsrichting werden de kinderen gedoopt: Protestant of Katholiek? Er waren grote protestantse en katholieke weeshuizen in Semarang. Had Schijns daar iet mee te maken?
– Waarom stierven de jongste twee kort na adoptie? Waren ze zwaar ziekelijk (Beingsick?).
– Hoe liep het af met de twee meisjes Blom? Zijn die volwassen geworden?

2) Jan Ferdinand: Dan is er nog een onderzoek-obstakel op te lossen: Jan Ferdinand, geboren te Menado op 03/08/1883, later Onderopzichter [RA 1907] en Opzichter [RA 1930] bij de Kininefabriek in Bandoeng lijkt in de tweede generatie Beingsick de enige mannelijke drager van de achternaam te zijn geweest. Als dat correct is dan moet het bestaan van een derde generatie Beingsick, met ondermeer de personen Gerrit (1912), Karel (1914), en Maria (1916), betekenen dat Jan Ferdinand hun vader was. Er zijn echter in de RA door Ben geen gegevens aangetroffen mbt een partner, een huwelijk, of geboorte van kinderen. Zijn er Bandoengse dooprecords?