Familie ‘Beingsick’

#3053
Anonymous
Guest

Nog zo’n punt: Sarah overleed, slechts 37 jaar oud, te Menado op 16/08/1889 [RA1890/407]. Het leven werd dus ook voor deze tweede generatie Beingsicks niet makkelijk: toen moeder Sarah overleed in 1889, werden deze kinderen halfwees: Maria Alida was 13 jr, Wilhelmina 11 jr, Adele 10 jr, Maria circa 8 jr, en Jan Ferdinand was 6 jr oud. Ze verloren hun vader een half jaar later: Henrij (Harrij) overleed, 39 jaar oud, te Amboina, op 24-04-1889 [RA 1891/419]. Er is nog geen informatie gevonden mbt waar de kinderen naar toegingen. Naar een weeshuis? Naar familie? Samen of verdeeld over een aantal plaatsen?

Toegang tot bronnen: Al in een vroeg stadium van dit onderzoekje, vond ik referenties naar Beingsick in de index van Jansen’s Indisch Repertorium (IGV website), en later ook naar Schijns en Walsen. Helaas heb ik waar ik nu ben (Jakarta) geen toegang tot deze bronnen. Misschien dat iemand hier helpen kan?

Beiensieck: GN/1958 [150];
Beingsick : BAND [474]; BRP/5 [10];
Beingsik : BRP/4 [161];
Bensieck : ON/1935 [121];
Bingsik : BRP/4 [161];

Schijns : BRP/4 [161, 162, 226];

Walsen : BRP/1 [112, 125, 126]; BRP/6 [39, 41, 44]; BRP/10 [78]; BRP/11 [148]; INN/14 [100]; JUMA [135]; KW/1983 [337]; VERM [170];

Code verklaring:

GN/1946 – GN/2005: Gens Nostra, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam 1946-2005.

BAND: De Bevolking van Banda 1818 – 1920, door M.D. Etmans, Ferwert 1998 (2 delen).

BRP/4: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 4 : Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, door E.M. de Bruijn – ter Denge, ‘s-Gravenhage 1995.

BRP/5: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 5 : Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië: naar de originele aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins, door E.J.C. Boutmy de Katzmann, ‘s-Gravenhage 1993.

ON/1932 – ON/1935
Ons Nageslacht, uitgegeven door de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië, jrg. 5 – jrg. 8, Batavia 1932-1935.
[Hieruit de volgende artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins: “Bronnen voor eugenetische studiën in Nederlandsch-Indië” (1932: 129-142); “Bio-genealogische studiën” (1933: 5-17; 85-100); “De Indo-Europeesche families in Nederlandsch- Indië” (1934: 165-176; 1935: 2-13; 34-54; 82-100; 114-124; 146-161; 178-192)].