Familie ‘Beingsick’

#3058
Anonymous
Guest

Even jouw bronnen nagezocht plus enige vragen getracht te beantwoorden.

1. Meisjes Blom: niet in RA na de geboorte/doop teruggevonden. Kunnen echter een andere naam gekregen hebben
2. Geboorteregister Bandoeng: wellicht via de Mormonen een film te bestellen (indien beschikbaar)
3. Opvallend: de geboortes van de 3 kinderen Beingsick en de 2 meisjes Blom staat op dezelfde pagina in de regeringsalmanak 1858 vermeld. De geboortejaren variëren van 1845 tot 1855. Dus tegelijkertijd doorgegeven.
4. Jouw bronnenopgave:
GN/1958 [150]= Betreft genealogie Felix
Jan Hendrik Felix, geb. Den Helder 8 juni 1868, f in Ned.
Indië in 1910, tr. Mia Beiensieck.
(Dit huwelijk bleef kinderloos)

BRP/4: 161 doop hervormd Semarang van Henry B., Ferdinand B. en Wilhelmina B.
BRP/4: 162 doop Francina en Louise Blom
BRP/4: 226 Wilhelmina Anna [RA 1862, 36: Anna Wilhelmina]
geb. Semarang 12 juli 1861, ged. Semarang 1 september 1861; moeder: Louisa
Hendrika Schijns, ongehuwd; getuige: Adolph Ludwig Georg Zimmermann

Kadoe, huwelijk 30-05-1870 Pieter Leonard Vermeulen en Louisa Henriette Schijns

ON/1935: 121/ Speelt zich af rond 1650
Lüdeke (Lukas) Heidsieck. boer op het goed Heidsieck onder
Jöllenbeck in Westfalen, huwde Mari Bensieck. uit Jöllenbeck.

BRP/5: 10 Bandoeng begraafplaats
Hier rust / onze innigst geliefde / Maria Beingsick / geb. 28 Maart 1916 /
overl. 23 Juni 1921.

mvg-Ben