Familie ‘Beingsick’

#3068
Anonymous
Guest

Drie kwartiertjes geleden sprak ik over de telefoon met Mevrouw Beingsick (haar meisjesnaam), de bezoeker waar ik naar refereer in openingssessie van deze forumdiscussie. Sinds haar bezoek van ruim een week geleden had ik haar niet meer gesproken. Nu deze forum discussie een behoorlijk inzicht heeft in de familiestructuur, wilde ik uitvinden van welke Beingsick zij een nakomeling is. Dit leverde de volgende informative op (ik laat met opzet de namen van de jongere generatie weg):

1) Haar grootvader was Jan Ferdinand B., die werkte bij de Kininefabriek. Zij heeft hem nooit ontmoet en herinnerde zich niet ooit gehoord te hebben over zijn zusters of zijn ouders.
2) JF’s echtgenote was ene Hadijah (waarschijnlijk Soendanese).
3) JF en H. kregen een reeks kinderen (hier in willekeurige volgorde genoemd): Gerrit, Anna, Elisabeth, Jan Willem, Karel, Maria. De kinderen groeiden op in Bandoeng.
4) Jan Willem is haar vader. Hij werkte ook bij de Kininefabriek. Hij overleed in 1938, volgens zeggen door kininevergiftiging.
5) Jan Willem’s echtgenote was ene Ningsih (waarschijnlijk Soendanese). Het echtpaar kreeg twee dochters, de oudste geboren in 1936, en de jongste in 1938.
6) Toen hun vader overleed werden die twee dochters in het gezin van tante Anna opgenomen, de zus van JW.
7) In 1956 gingen de familieleden naar Nederland. Zij (Mevrouw Beingsick) is de enige die in Indonesie bleef.

Vragen voor verder onderzoek:
1) Wanneer overleed Jan Ferdinand Beingsick?
2) JF’s zoon Jan Willem Beingsick, zal in de jaren ’30 bij de Kininefabriek in dienst zijn gekomen. Wellicht komt hij voor in de AR en in het New Adresboek.
3) Zijn er sporen van JF’s dochters Elisabeth en Anna?