Familie ‘Beingsick’

#3070
Anonymous
Guest

RA 1941 F.A.G. Bendsneyder, gep. com PTT Buitenzorg gehuwd met M.A. Beingsick
RA 1934 J.F. Beingsick empl. Kininefabr. Bandoeng
RA 1930 H.P.J.Rappange Beh. 1ste klas Pandh. Magelang gehuwd met A. Beingsick

RA 1923 J. van der Pijl journalist gehuwd met M. Beingsick

24-10-1918 Overlijden van Wilhelmina Beingsick echtgenoote van Hessel Gijsbert Bremer te Karangasem
13-12-1913 een levenloos geboren kind van vrouwelijke kunne uit Adele Beingsick echtgenoote van Herman Petrus Johannnnes rappange
18-12-1907 huwelijk te Malang van H.G.Bremer met Wilhelmina Beingsick
06-05-1918 huwelijk te Batavia van Jan van der Pijl met Maria Beingsick

Huwelijk van Bendsneijder met M.A. Beingsick niet gevonden. Moet zijn voor 1904.
Geen vermelding van andere mannelijke Beingsick in regeringsalmanak na 1930.

mvg Ben