Familie ‘Beingsick’

#3075
Anonymous
Guest

Ik zal de gegevens die gisteren en eergisteren zijn aangeleverd in Draft 3 het verhaal verwerken. Er zijn een paar punten waar belangrijke gegevens ontbreken die essentieel zijn voor de kern-structuur van het verhaal. Hierdoor is het verhaal nu nog onaangenaam zwak. Helaas ben ik hier beperkt tot archief- en index-toegangen die op WWW gepubliceerd zijn. Graag hulp hiermee!!!

Leemte 1 (andere volgen): De vijf kinderen van Henrij Beingsick en Sarah Walsen: waar werden ze opgevangen en groot gebracht, na het overlijden van hun ouders?

1. Naar familie?
2. Naar een weeshuis?
3. Samen of verdeeld over een aantal plaatsen?

Ik vermoed dat het antwoord 1. is. Omdat er geen familie was van vader’s zijde, is het meest aannemelijk dat de kinderen bij familie van moeder’s zijde kwamen te Menado. Ik zal proberen de schets van de familie Walsen en Bowie wat te detailleren, met name om de zussen en broers van Sarah te identificeren.

Meanwhile, zouden we de plaatsen waar de kinderen – met name de 4 dochters – trouwden als een indicator kunne zien voor de plaats waar ze opgroeiden: M.A. te Menado; W. verloving te Weltevreden; trouwen te Malang (!); A. plaats nog niet bekend; M. te Menado; en Jan: Bandoeng (personal communication, zie verslag interview op 16/11). Dit suggereert toch dat M.A. en M. in Menado opgroeiden. Waar trouwde A.? Opvallend is dus W. te Weltevreden en te Malang!

Voor het gemak van de onderzoeker heb ik hieronder geplaatst de relevante paragrafen in de verhaaltext zoals die op dit moment – dus opweg van draft 2 naar 3 – is, met weglating van details mbt de partners van de kinderen:

==============================
Verhaal (selected paragraphs):

Zoon Henrij lijkt de enige volwassen geworden mannelijke drager van de familienaam Beingsieck te zijn geweest. Henrij was fotograaf van beroep en behoorde in die tijd tot de pioniers. Elf portret foto’s door hem vervaardigd zijn te vinden op de website ‘Het Geheugen van Nederland’.

Hij was kennelijk ook een verdienstelijk acrobaat. In 1874 is hij op bezoek in Banda, en het Bataviaasch handelsblad 02-06-1874 vermeld dat “De Rederijkerskamer Adeka heeft eene voorstelling gegeven ten behoeve van de verminkte en nagelaten betrekkingen der gesneuvelden uit den laatsten oorlog tegen Atchin en van deze voorstelling is ruim / 800 ingezameld. Door den alhier tijdelijk verblijfhoudenden fotograaf Henry Beingsik, is eene akrobatiesche en gymnastiesche voorstelling gegeven voor datzelfde doel, daarvan is gezameld ruim ƒ 200; deze gelden worden per deze mail naar Java verzonden. (Soer. Cottr.)

Nog geen jaar later huwt hij, op 27/03/1875, dus 25 jaar oud, te Menado, de 24 jarige Sarah Theodora Walsen, geboren te Menado op 19/09/1851 [B.W. re RA].

Sarah’s ouders, Berardus Walsen en Marij Ann Bowie, waren getrouwd te Menado op 05/10/1841 [RA1842/250, dank aan H.J. Verbaarschott].

Marij Ann’s vader was James Bowie, afkomstig uit Schotland; hij was reeds in 1823 in Indie [Bron = http://www.iisg.nl/migration/documents/invoer_indische_besluiten.mdb, dank aan H.J. Verbaarschott]. Hij was kapitein op een inter-island vrachtschip [The Walsen-Tambajong Family’]. In Juli-Aug 1832 voer hij met het Nederlandse brik ‘Ondernemer’ van Sumenep, Madura, naar Batavia, waar het schip op 20 Juli aankwam [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 31-07-1832, Dag]. Hij vertrok 2 dagen later, op 02/08 naar Sumenep [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 15-08-1832, Dag]. Kapitein James Bowie, laatst gezagvoerder van het barkschip Madura, overleed op 27/10/1838 te Semarang; Executeuren in den boedel van wijlen de kapitein verzochten opgave en betaling te doen binnen 3 maanden aan de A. E. SOESMAN en A.H. Mac Neil, Samarang [Javasche courant, 14-11-1838, Dag].

Voor informatie over de achtergrond van de families Walsen en Bowie, compleet met portretten, zie ‘The Walsen-Tambajong Family’, met als middelpunt Charles William Walsen (Opa Tjalie), agent van een shipping company in Amoerang, en Isabella Benjamina Tambajong.

Marij Ann werd ca. 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud [Bataviaasch nieuwsblad – 27-06-1904]. De rouwadvertentie was geplaatst door kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134; voor verdere detail mbt tot deze personen zie de relevante genealogie in de lijst hieronder.

Als inderdaad Henrij de enige was die de familienaam Beingsick kon doorgeven, dan lijkt het er op dat het echtpaar Henrij-Sarah de volgende vijf personen die tot een jongere generatie Beingsick behoren zijn kinderen zijn (volgorde nog onzeker want geboortedatum niet in alle gevallen bekend):

1) Maria Alida, geboren 20-10-1876 te Menado [Dank aan Ben Wegman]. Trouwde te Menado op 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder [BS Huwelijken te Menado].

2) Wilhelmina: geboren Ternate 13/02/1878 [B.W.]; 23/09/1906 verloofd, Weltevreden, met Hessel Gijsbert Bremer, [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 24-09-1906, 3436]; getrouwd Malang 18/12/1907 [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 18-12-1907, 5152].

3) Adele, geboren Ternate 24/08/1879 [B.W.]. Zij trouwde met Herman Petrus Johannes Rappange [Zie betreffende genealogie in de lijst hieronder], geboren 15-02-1875 te Amsterdam, zoon van Willem Frederik Rappange en Barendina Kruze [Amsterdam Stadsarchief – Bevolkingsregisters 1874-1893; , dank aan H.J. Verbaarschott].

4) Maria, [IGV/Index ‘De Bevolking van Banda van 1818 tot 1920’; bij haar naam wordt vermeld: 1879]. Maria trouwde te Menado, op 24/11/1898, met Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

5) Jan Ferdinand, geboren te Menado op 03/08/1883 [B.W.]. Wordt vermeld als inwoner van Menado in 1888 [B.W.: RA 1889]. Jan werd leerling-smid bij de genie in Batavia [B.W.: RA 1906]. Hij werd later Onderopzichter [RA 1907, NA 1907/43 etc.] en Opzichter [B.W.: RA 1930] bij de Kininefabriek in Bandoeng.

Het gezin Henrij – Sarah woonde waarschijnlijk eerst in Menado, waar in 1876 hun eerste kind, Maria Alida, werd geboren. Vervolgens in Ternate, waar Wilhelmina (1878) en Adele (1879) werden geboren, en vervolgens een korte tijd op Banda. Daarna ging het weer terug naar Menado, want RA 1887 vermeldt Henrij Beingsick in de lijst van inwoners van Menado [met dank aan Ben Wegman].

Sarah overleed, slechts 37 jaar oud, te Menado op 16/08/1889 [RA1890/407]. Het leven werd dus ook voor deze tweede generatie Beingsicks niet makkelijk: toen moeder Sarah overleed in 1889, werden deze kinderen halfwees: Maria Alida was 13 jr, Wilhelmina 11 jr, Adele 10 jr, Maria circa 8 jr, en Jan Ferdinand was 6 jr oud. Ze verloren hun vader een half jaar later: Henrij (Harrij) overleed, 39 jaar oud, te Amboina, op 24-04-1889 [RA 1891/419]. Er is nog geen informatie gevonden mbt waar de kinderen naar toegingen. Naar een weeshuis? Naar familie? Samen of verdeeld over een aantal plaatsen?

In het Bataviaasch Nieuwsblad, edities 01, 08 , 15, en 22-10-1892, werd door C. W. Walsen, Amoerang een oproep geplaatst aan debiteuren en crediteuren van wijlen H. Beingsick en S. Th. Beingsick Walsen om zich te melden voor rekening en verantwoording op/voor 29 October.