Familie ‘Beingsick’

#3047
Anonymous
Guest

Beste Ben,

Dat is een geweldige hulp! Met deze gegevens erbij, heb ik een eerste schets opgezet van een parenteel Beingsick, als hieronder. Verontschuldigingen voor het vooralsnog weglaten van de referenties naar bronnen.

De indische familie Beingsick blijkt dus te beginnen rond 1850. Kamila, een Javaanse vrouw, krijgt drie kinderen die de familienaam Beingsick meekrijgen: 1) zoon Henry, geboren 05/12/1849; 2) zoon Ferdinand, geboren 03/05/1851; en 3) Wilhelmina, geboren 01/07/1855. De drie kinderen warden in Gempol geboren. Jaren later worden ze gedoopt, namelijk op 11/02/1857 (in Semarang, en vervolgens geadopteerd (acte op 13/02/1857) door Christiaan Schijns. Was de familienaam van de vader van de kinderen dus Beingsick?

(Opm: Kan de naam Beingsick verbastering zijn van de naam Bensieck? Was de volgende person een verwant: Overledene: Jan Bensik (Militair; Plaats: Batavia; Datum: 31-12-1874; Opmerking(en): – ;
RA jaar/bladzij: 1877/281?)

In Roosje Roos: Overledene: Christiaan Schijns; Plaats: Semarang; Datum: 06-09-1871; Opmerking(en):-;Bron: RA jaar/bladzij: 1872/273. Helaas kon ik niet meer mbt Christiaan of Kamila vinden. Er komt in de database een militair ‘Jan Schijns’, Banjoemas, voor die de vader kan zou kunnen zijn van Christiaan.

Twee van de drie kinderen overlijden jong: Ferdinand 10/10/1857, dus 6 jaar oud en in jaar waarin hij werd gedoopt en geadopteerd. Wilhelmina overlijdt 04/03/1861, dus 5 jaar oud.

Zoon Henrij lijkt vevrolgens de enige drager van de familienaam Beingsieck te zijn. Hij huwt op 27/03/1875, dus 25 jaar oud, te Menado, Sarah Theodora Walsen. Sarah werd geboren te Menado op 19/09/1851. Haar vader was M.A. Walsen, en haar moeder droeg de familienaam Bowie en werd in 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud.

Als inderdaad Henrij de enige was die de familienaam Beingsick kon doorgeven, dan lijkt het er op dat het echtpaar Henrij-Sarah de volgende vijf kinderen kreeg (volgorde onzeker want geboorte datum niet in alle gevallen bekend):

1) Adele, geboren Ternate 24/08/1873 [NB: Ik kan de bron niet meteen terugvinden. Haar geboorte datum is vroeger dan die van het huwelijk van Henrij. Verificatie is noodzakelijk.). Trouwde met Herman Petrus Johannes Rappange. Kinderen van dit echtpaar vooorzover nu bekend: Barendina Alida Wilhelmina Maria, geboren Pasoeroean 16/09/1912.

2) Wilhelmina: geboren Ternate 13/02/1878; getrouwd Malang 18/12/1907 met Hessel Gijsbert Bremer, geboren Nijmegen 18/12/1869, militair; overleden Karang Asem, 24/12/1918. Kinderen bekend van dit echtpaar: Hendrik Gerrit Ferdinand, geboren Soerabaja 11/12/1909. In 1917 werd er te Karang Asem een dochter geboren.

3) Maria, mogelijk geboren in 1879 (zie lijst van Banda inwoners). Maria trouwde Menado 24/11/1898 met Jan Hendrik Felix, Depothouder Opiumregie, oa. achtereenvolgens te Malang (1907/08), Rembang (1908/09, Makassar (1909/10). Jan is waarschijnlijk een zoon van Bernhard Cornelis Feliz, predikant te Weltevreden die overleed op 21/03/1907. In 1917 is Maria weduwe en woont te Riouw.

4) Maria Alida, geboorte datum/plaats alsnog onbekend. Trouwde Menado 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder/Bendsneijder, handelsemployee te Gorontalo (later te Bandoeng,NA 1930/77). Voor kinderen zie publicaties Bendsneijder.

5) Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883. Jan werd Onderopzichter bij de Kininefabriek in Bandoeng. Ik heb nog geen gegevens mbt een huwelijk en kinderen gevonden.

Ook hier lijkt het erop dat alleen Jan Ferdinand de naam doorgeven kon.

Ik vond twee jongere Beingsick-s genoemd:

1) Karel Beingsick, geboren 28/11/1914; getrouwd in eerste helft 1950 met Nji Ommi. Overleden 18/11/1969.

2) Gerrit Beingsick Kessel, 1912-1946 (Eereveld).