Familie ‘Beingsick’

#3048
Anonymous
Guest

Ondanks de typefouten en enige automatische spellingscorrecties (door de website?) naar het Engels toe, alsook het missen van de bronnen biedt de haastig samengestelde draft parenteel Beingsick een aardig inzicht in de achtergrond van de familie. Laten we het beschouwen als een startpunt en een raamwerk om verder uit te werken en allengs de draft te verstevigen door vermelding van bronnen.

Meteen even een corrective van zo’n typefout: Zoals door Ben werd vermeld werd Adele/Adella geboren te Ternate, op 24-08-1879 en niet, zoals ik noteerde, in 1873.

1. Om de juistheid van de draft te controleren, zijn de volgende onderzoeksvragen van belang:

1.1 Was Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883, zoon van Henrij, de enige die de naam Beingsick kon doorgeven? Of had hij een nog broer?

2. Om de draft verder naar het verleden uit te werken:

2.1 Trouwde Christiaan Schijns met Kamila? Dit zou in de Semarangse BS te vinden moeten zijn.

2.2 Waar ligt de plaats Gempong? Ik kan alleen een referentie naar ‘bij Pasoeroean’. Wat was daar in die tijd te doen? E.g. was er een suikerfabriek, een legerplaats, etc.?

2.3 Is het correct om te veronderstellen dat de naam Beingsick de achternaam is van de vader van Henrij (1849), Ferdinand (1851), en Wilhelmina (1855)? Is de naam een verbastering van een in Nederland voorkomende achternaam, zoals Bensieck/Bensick/Bensik? Of van een Franse naam? Was er in 1848-1855 een persoon met de achternaam Beingsick of daarop gelijkend in Indie, in Java, in/bij Gempong?

3. Leemten in basis gegevens:

3.1 Maria, mogelijk geboren in 1879 (zie lijst van Banda inwoners)en getrouwd te Menado 24/11/1898 met Jan Hendrik Felix: Wat is haar geboorteplaats en -datum?

3.2 Maria Alida, geboren te Menado (informative van Ben), getrouwd te Menado op 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder/Bendsneijder: Wat is haar geboortedatum?

3.3 Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883, en Onderopzichter bij de Kininefabriek in Bandoeng: geen informatie in de draft betreffende huwelijk en kinderen.

Ik zou graag 1 of meerdere van de foto’s die Henrij maakte toevoegen aan deze discussielijn, met name de foto van de man met verentooi, maar de website lijkt dat niet mogelijk te maken. Of kan de webmaster een handje helpen? Ze zijn op Het Gehuegen van Nederland te vinden (zoek naar Beingsick), en ook hier:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%22H.+Beingsick%22&rows=12