Familie ‘Beingsick’

#3050
Anonymous
Guest

Maria Alida, geboren te Menado (informative van Ben), getrouwd te Menado op 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder/Bendsneijder: Wat is haar geboortedatum?
Geboren:20-10-1876

Ik vind een overlijden van Christiaan Schijns te Samarang 06-09-1871
De eerste vermelding van een Christiaan Schijns in de almanakken is in RA 1857 Samarang en daarna diverse vermeldingen (allen Samarang). Hij heeft niet alleen de kinderen Beingsick geadopteerd. Zie:

Francina Blom [RA 1858, 499]
geb. Salatiga 11 januari 1845, ged. Semarang 13 maart 1857; vader:
onbekend, moeder: Jav. vr. Soetjie, ongehuwd; geadopteerd door Christiaan
Schijns; getuige: Johan Herman Samuelsz; extr. verl. 13 maart 1857.

Louise Blom [RA 1858, 499]
geb. Salatiga 10 mei 1847, ged. Semarang 13 maart 1857; vader: onbekend,
moeder: Jav. vr. Soetjie, ongehuwd; geadopteerd door Christiaan Schijns;
getuige: Johan Herman Samuelsz; extr. verl. 13 maart 1857.
Ook wordt zijn naam nog eens vermedl als getuige bij een doop. Geen huwelijk van hem gevonden.

Gempol behoort bij afdeling Bangil. Er was daar een suikerfabriek met dezelfde naam Gempol.

Jan Ferdinand RA 1906 Leerling smid bij de genie, Batavia
Jan Ferdinand RA 1907 onderopz. kininefabriek, Bandoeng
Jan Ferdinand RA 1934 opz. kininefabriek, Bandoeng (laatste vermelding. Geen huwelijk gevonden en achter zijn naam ook geen naam van een mogelijke partner.

mvg-Ben