Familie Keijser

#4624
DennisWeb master
Participant

Een correctie op mijn eerdere bericht.

De M.E. Keijser die trouwde met A.G.K. Bervoets behoorde vermoedelijk tot een andere familie Keijser.
A.G.K. Bervoets was waarschijnlijk Adolf Gustaaf Karel Bervoets, geb. 13 juni 1906 en erk. Cheribon 1906 (zie opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1907, 49). Hij werd erkend samen met kennelijk zijn tweelingbroer Paul Frederik George Bervoets, geb. 13 juni 1906. Hun erkenner was vermoedelijk C.W.M. Bervoets, employé van de suikeronderneming Soera Winangoen bij Ploembon (Cheribon).

“Mijn” M.E. (Maria Elisabeth) Keijser werd geboren te Madioen op 9 april 1892. Te Malang (Pasoeroean) overleed op 1 okt. 1902 het kind Maria Elizabeth Keijser.