Familie Maijer-Ap(p)eldoorn (Java)

#2892
dmdecalonneDennis de Calonne
Participant

Geen direct antwoord, maar wellicht behulpzaam bij de verdere zoektocht, uit de Indische Navorscher 12 (1999), p. 95 (Indische fiches):

Appeldoorn
Anna Cornelia Appeldoorn, overl. Batavia 14 dec. 1902 [RA 1904, 102].
G. Appeldoorn, overl. Makassar 15 okt. 1833 [RA 1835, 234].
Jacobus Appeldoorn, overl. Bantam 26 febr. 1839 [RA 1840, 267].
Jan Appeldoorn, overl. Batavia 29 mei 1865 [RA 1866, 77].
Krijn Appeldoorn, overl. Bandjermasin (ZO.-Borneo) 19 aug. 1869 [RA 1870, 296].

Verder waren Jacob Mayer en Anna Cornelia Appeldoorn op 6 september 1863 te Semarang getuigen bij de doop van Anna Maria Charlotta Dames (geb. Semarang 5 mei 1863, dr. van Andries Dames en Carolina Charlotta Popje), bronnenpublicatie IGV nr. 4 – 1995 (Het Hervormde doopregister van Semarang 1849-1864), p. 246/247.

In dezelfde BRP4, p. 154:

Philip Markus [RA 1856, 500]
geb. Poerwokerto (Banjoemas) 24 augustus 1855, ged. Semarang 7 september 1856; ouders: Jakob Mayer en Anna Comeliea Apeldoorn; extr. verl. 27 september 1856.

en p. 247:

Jan Karel Ferdinand [RA 1884, 35]
geb. Semarang 12 februari 1863, ged. Semarang 6 september 1863; ouders: Jacob Mayer en Anna Comelia Appeldoom, geh. lieden; getuigen: Jan Andries Dames en Carolina Charlotta Popje.