Genealogie Sablerolle

#3287
leojanssenLeo Janssen
Participant

Uit het bijregister van aangiften van geboorten in 1901 te Batavia blijkt:

(aktenummer 49)

Waarin vermeld dat op 14 juli 1901 is ontvangen (en ingeschreven) een notariële akte van erkenning, opgemaakt op 8 juli 1901 door notaris Henri Gerard van Os te Batavia, waarin Christiaan Marinus Willems Sablerolle, geëmployeerde bij de mijnbouwmaatschappij “Redjang Lebong”, wonende te Kotta Donok, afd. Kepahiang, res. Palembang, thans tijdelijk te Batavia wonende, voor het zijne erkent het kind genaamd Albert Bernard Christiaan, waarvan op 16 juni is bevallen mejuffrouw Klaartje Maria de Bruin, wonende te Kotta Donok, thans tijdelijk te Batavia vertoevende.

N.B. De akte vermeldt helaas geen leeftijdsopgaven van de ouders.