Genealogisch onderzoek Fam. de Graaff

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Genealogisch onderzoek Fam. de Graaff Genealogisch onderzoek Fam. de Graaff

#3941
leojanssenLeo Janssen
Participant

Ger,

Uit de huwelijksregisters van Batavia blijkt het volgende:

Huw.reg. Batavia 1900, aktenr. 5:

20 jan. 1900. Jacobus Adrianus de Graaff, geb. te Meester Cornelis [23 maart 1876], oud 23 jr., benoemd klerk op het assistent-residentiekantoor te Moeara Doewa, wonende te Batavia, zn. van Pieter de Graaff, overleden, en van diens echtgenote de inlandse christenvrouw Sikem, bij de doop genaamd Maria, wonende te Batavia; met Carolina Johan, geb. te Willem I [12 febr. 1875] oud 24 jr., wonende te Batavia, dr. van de inlandse vrouw Djamina en erkend door Adriaan Sadellin Johan, gepensioneerd militair, wonende te Banjoebiroe, residentie Semarang. Getuigen: Eduard Frederik Wasch, oud 56 jr., opziener-administrateur van het Stadsverband te Batavia, en Pieter Groer[?], oud 47 jr., gegegeerd militair, beiden wonende te Batavia.
Voorts worden hun twee, buiten huwelijk verwekte en te Batavia geboren kinderen: Theresa Carolina, geb. 20 maart 1898, en Willem Frederik George Lodewijk, geb. 9 okt. 1899, bij dit huwelijk gewettigd.
Het huwelijk heeft plaatsgevonden ten huize van de bruidegom in Gang Chassé daar de bruid uit oorzake van ziekte verhinderd is om voor de voltrekking van het huwelijk ten stadhuize te verschijnen.

Huw.reg. Batavia 1881, aktenr. 41:

11 juni 1881. Pieter de Graaff, geb. te Ridderkerk in Zuid-Holland [17 okt. 1832], oud 48 jr. gepensioneerd, wonende te Batavia, zn. van Jacobus de Graaff en van diens echtgenote Maria Bakker, beiden overleden; met de inlandse christenvrouw Sikem, bij de doop genaamd Maria, geboren te Gombong, Bagelen, oud volgens opgave 41 jr., wonende te Batavia, dr. van ouders onbekend. Getuigen: Mathijs Bouwman, oud 50 jr., burgerlijk schrijver bij het departement van Oorlog, en Adolf Le Fevre, oud 45 jr., gepensioneerd fuselier, beiden wonende te Batavia.

N.B. De toevoegingen tussen vierkante haakjes zijn van mijzelf.

m.v.g.
Leo