Hoe lang was hij?

Forum Forums Restricted content Algemeen Hoe lang was hij? Hoe lang was hij?

#3594

In de eerste lotings lijsten (1816-1824) wordt de lengte gegeven in “Mesures du Rhin” (in “pieds” etc – zie http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/Broncommentaren/voorlopig/Broncommentaren_V_Compleet.pdf – bijlage IV). Zo ook in de Franstalige “Code de la Milice National et la Garde Civique” (Belgie 1832). In latere geschriften (zie o.a. Reglement van de National Militie) wordt gesproken over de minimum (recruten) maat van 5 Rijnlandsche voeten (later in ellen en lijnen). Ik neem aan dat het Indisch leger (gerecruteerd in Harderwijk) deze maten gebruikte. De Indische almanakken noemen tot in de 20ste eeuw de Rijnlansche voet (.314 M) als lengte maat in Indië, naast de el (.688 m) en de Javaanse (1507 M) en Sumatraanse paal (1852 M).

Tj