informatie over familie Booij – den Teuling

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… informatie over familie Booij – den Teuling informatie over familie Booij – den Teuling

#3244
dmdecalonneDennis de Calonne
Participant

De naam Booij kom ik in de Regeringsalmanak (RA) van Nederlands-Indië veel tegen, o.a. in 1840: geboorte Alexander Booij (8 maart 1839 te Semarang), RA 1840/A250. Naast Booij veel “de Booij”.
Het genoemde huwelijk van Aaldert en Bertha staat in RA 1920/24: “Aaldert Booij met Beithaden Teuling”, 5/7/1919 te Magelang.
De laatste vind ik in RA 1932/A37 (Adresboek): “Baertmans, Wd. W.A. – geb. L.M.K. Booij – Banjoemas”.

In de Indische Navorscher, jaargang 16 (2003), p. 63 komt ook een Booij voor:
“Gerard Anton Drognat Doeve, geb. Rembang 6 sept. 1883, leerling machinist (-1901), machinist
1e klasse (1916) bij de marine in Nederlandsch-Indië, gepensioneerd (1929), overl. ‘s-Gravenhage
12 sept. 1945, tr. Kampen 17 aug. 1922 Catharina Gerritdina Hennephof, geb. Kampen 30 sept. 1898,
overl. ‘s-Gravenhage 12 juli 1990, dr. van Jan Stubbe Klaas Hennephof en Berendina Catharina Booij.”

Bertha den Teuling werd op 9 aug. 1889 geboren (erkenning te Semarang: RA 1891/312).
De enige Den Teuling die rond die tijd in de RA staat vermeld is H. den Teuling, opz., ondern. “Batoedjamoes”, Sragen (geg. Korporal). Zie RA 1899/750, RA 1899/207, RA 1900/217, RA 1901/225, RA 1901/614, en de jaren daarna ook nog.
Te Sragen overigens rond 1901 weer een erkenning, nu van Maria den Teuling (geb. 21 juli 1898) en van Helena den Teuling (geb. 18 juni 1899).
De naam van deze “H. den Teuling” was Hendrikus den Teuling, getuige RA 1908/C106 (overlijden Hendrikus den Teuling, militair, 31 jan. 1907 te Ambarawa). H. den Teuling is begraven op de Nieuwe begraafplaats van Ambarawa (willem 1), 3e afdeling F: “291. Hier rust / in den Heere H. den Teuling / geb. 1849 ovl. Jan. 1906 / R.I.P. ( 1258)” -> bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java door Bloys van Treslong Prins, dl. III, p. 29.
In de RA’s (Adresboeken) na het overlijden van Hendrikus staat zijn weduwe steeds als:
“Teuling, Wed. Geg. Korpl. H. den – geb. Maria – Ambarawa”.
Met zo’n naam is de kans aanwezig dat zij een inlandse was.

Kortom: mogelijk is het de moeite waard om de RA-DVD’s aan te schaffen voor verder onderzoek.
Onder andere de Indische Navorscher en de genoemde grafschriftenverzamelingen zijn te vinden op onze eigen IGV Bronnen-DVD.

Dat was even een vlugge zoektocht; als gezegd: er is meer te vinden op de genoemde DVD’s. Waarschijnlijk is er ook wel wat te vinden in de oude kranten via http://www.delpher.nl