Minimum leeftijd voor het aangaan van een huwelijk

Forum Forums Restricted content Algemeen Minimum leeftijd voor het aangaan van een huwelijk Minimum leeftijd voor het aangaan van een huwelijk

#3919

Het Staatsblad v. Ned. Indie van 1861 (#38) worden huwelijken in de “Molukse eilanden” geregeld. In art. 3 staan een aantal bepalingen waaronder “.. dat de jonkman den vollen leeftijd van 18 jaar, en de jonge dochter dien van 15 jaar heeft bereikt”

Tjaart