Nationaliteit

Forum Forums Restricted content Algemeen Nationaliteit Nationaliteit

#3025

Peter Christiaans en Marlou Schrover [Het Oudpaspoortarchief (1950-1959) – Broncommentaren; deelnr. 5, p. p. 157-184. – ill.] schrijven het volgende:
” Een tweede groep waarover onduidelijkheid bestond, waren de kinderen die na 1850 in Nederlands-Indië werden geboren uit daar gevestigde ouders, die niet tot de ‘inlandse’ groep behoorden, maar die evenmin Nederlands waren. De Nationaliteitswet van 1850 bepaalde dat uitsluitend de kinderen van in Nederland geboren of gevestigde ouders het politieke Nederlanderschap hadden. Kinderen die in Nederland geboren werden uit daar gevestigde Duitse ouders waren Nederlands. Kinderen die echter in Nederlands-Indië geboren werden uit Duitse ouders waren Duits. Ook deze regeling was voor de betrokkenen vaak zeer verwarrend.”