op zoek de fam. Coppiëns en Fransz

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… op zoek de fam. Coppiëns en Fransz op zoek de fam. Coppiëns en Fransz

#4694
robdumasRob Dumas
Participant

Pierre Coppiëns en zijn echtgenote Margaretha Cornelia de Sousa hadden nog 1 dochter
namelijk:
Marie Coppiëns, geb. Batavia 24 febr. 1874, overl. Japans kamp Tjihapit te Bandoeng (Priangan) 21 juli 1944, tr. Batavia 1 dec. 1894 Petrus Joannes Streithorst, geb. Padang 31 mei 1870, Hoofd Commies Staats Spoorwegen te Bandoeng 1910, gepens. Hoofd Commies Staats Spoorwegen te Bandoeng 1941, overl. Japans kamp 7 te Ambarawa (res. Semarang), zn. van Willem Fredrik Streithorst en Elizabeth Goldschmid (voor de genealogie van de familie Streithorst, zie De Indische Navorscher 1994, pp. 182-183.

Uit de relatie van Pierre Coppiëns, gepens. adj. onderofficier in 1871, met de Javaanse vrouw Sakkem had hij 1 dochter die door hem was erkend, namelijk:
Pauline Josephine Coppiëns, geb. Kedong Kebo (militaire vesting te Poerworedjo, Midden-Java) 1853, overl. Weltevreden (Batavia) 19 mei 1915 (begr. Tanahabang, Batavia), tr. Batavia 8 mrt 1871 Johannes Nicolaas Plantenga, geb. Metslawier (Friesland) 15 okt. 1838, sergeant schrijver van de garnizoensadministratie 1871, overl. Weltevreden (Batavia) 29 sept. 1910 (begr. Tanahabang, Batavia). (De Indische Navorscher – Oud, jrg. 2, nr. 1, jan. 1936, p. 7)