Robert Alexander Emmen

#4755
robdumasRob Dumas
Participant

Robert Alexander Emmen werd geboren te Djogjakarta 20 januari 1880 (Naamlijst, Regerings-Almanak v Ned-Indië, jrg. 1890, p. 323).

Ten tijde van zijn geboorte stonden Hubert Rudolf Valentijn Emmen en Eckhardt Adrianus Emmen ingeschreven als inwoners van Djokjakarta. Deze 2 mannen waren volle broers van elkaar.

Uit het relaas van Ben Wegman over het echtpaar E.A. Emmen-Laseur valt op te maken dat zij niet de ouders waren van Robert Alexander Emmen.

Dan blijft als enige over: Hubert Rudolf Valentijn Emmen, geb. Djogjakarta 26 nov. 1848, landhuurder te Djogjakarta, overl. Djogjakarta 1898.

Uit zijn relatie met de Javaanse vrouw Toempang (overl. Djogjakarta vóór 1928) werden in ieder geval de volgende zoons geboren en die werden erkend door hun vader:

1. Carel George Emmen, geb. (erkend) Djogjakarta 1884, overl. Djogjakarta 15 febr. 1931 (45 jaar oud), tr. Djogjakarta 3 juni 1915 Johanna Frederika Vonk, had op het laatst een relatie of was gehuwd met Lien. (Bron: http://www.roosjeroos.nl)
2. Hubert Rudolf Valentijn Christoffel Emmen, geb.(erkend) Djogjakarta 1879, overl. Djogjakarta 4 juni 1928 (49 jaar oud), tr. Klaten (res. Soerakarta) 18 febr. 1903 de Javaanse vrouw Satinah (dit huwelijk ontbonden door echtsch. Klaten 8 jan . 1921). [Bron: http://www.roosjeroos.nl]
3. Frederik Leopold Emmen, geb. (erkend) Djogjakarta 1 febr. 1880 (Naamlijst 1881, p. 276), overl.: 12 febr. 1929 (49 jaar oud), tr. 1e Djogjakarta 5 febr. 1911 de Javaanse vrouw Roos, tr. 2e Djogjakarta 20 dec. 1919 Cornelia Albertina Antonie. (www.roosjeroos.nl)

Bron: website http://www.roosjeroos.nl met vermelding van de LDS film nrs met de overlijdensakten waarin als hun ouders worden vermeld: Hubert Rudolf Valentijn Emmen en Toempang.

UIt de relatie van Hubert Rudolf Valentijn Emmen en de Javaanse vrouw Toempang zijn vermoedelijk ook de volgende kinderen geboren:
4. Johannes Hubertus Emmen, geb. Djogjakarta 25 aug. 1876 (Naamlijst 1878, p. 253), overl. Djogjakarta 28 dec. 1918 (Bron: ww.roosjeroos.nl), tr. Djogjakarta 16 nov. 1910 de Javaanse vrouw Toempang. (Bron: http://www.roosjeroos.nl)
5. Robert Alexander Emmen, geb. Djogjakarta 20 jan. 1888, zonder vaste baan, overl. Soerabaja tussen 18 en 21 augustus 1948 (Bron: Nieuwe Courant, uitgegeven te Soerabaja, 23 aug. 1948), had vermoedelijk een relatie met een Javaanse vrouw.

Mogelijk zijn er meer kinderen (o.a. dochters) geboren uit deze relatie. Dit zou verder onderzocht moeten worden aan de hand van verfilmde geboorteregisters van de Burgerlijke Stand van Djogjakarta.

Met vriendelijke groet,
Rob Dumas