Robert Alexander Emmen

#4735
hverbaarschottH.J. Verbaarschott
Participant

Hubert Rudolf Valentijn en Eckhardt Adrianus woonden in 1888 te Djokjakarta

Indische Navorscher van 1995, pagina 80:

Wilhelmus Fredericus Emmen
gerecipieerd als leerling in de loge “La Constante et Fidele” te Semarang 27 sept. 1859,
vermeld als lid-leerling van de loge “Mataram” 30 okt. 1869;
geb. Djokjakarta 3 juni 1821 (zoon van Johannes Emmen en Johanna Maria Creyting), landhuurder te Djokjakarta.overl. ald. 28 aug. 1870, tr. Djokjakarta 20 juni 1846 Adriana Schalk, geb.3 febr 1816 , ald. 8 april 1885, dr. van Adrianus en Johanna Elisabeth Brugman.

Uit dit huwelijk:
1 Wilhelmina Frederica Elisabeth Emmen, geb. Djokjakarta 3 juli 1847, overl. Semarang 27 juni 1849.
2 Hubert Rudolf Valentijn Emmen, geb. Djokjakarta 26 nov. 1848, landhuurder te Djokjakarta, ald. 12 maart 1898.
3 Wilhelmina Maria Frederica Emmen, geb. Djokjakarta 4 juni 1850, overl. Semarang 23 juli 1852.
4 Louisa Adriana Emmen, geb. Djokjakarta 11 juni 1854, overl. ald. 8 juli 1908, tr.
22 juni 1871 Arie van Rijn”), geb. Aarlanderveen 23 aug 1840, le luitenant inf. O.I.L. -1872, landhuurder te Djokjakarta, overl. ald. 25 febr. 1916, zn. van Jan en Maria Margaretha Christina Kiewit.
5. Eckhardt Adrianus Emmen, geb. Djokjakarta 10 febr. 1857, landhuurder ondern. Ngemplak te Djokjakarta, overl. ald. 14 juni 1901.
6. Emelia Elisabeth Emmen, geb. Djokjakarta 3 juli 1858, overl. ald. 8 juni 1859.

——————
Susanna Johanna Adriana Laseur X Eckhard Adrianus Emmen 9 aug 1877 Den Haag
http://www.famvandevelde.nl/files/DenHaag1873-1882.pdf
http://www.boldts.net/gramps/ppl/6/d/c756b4d63c6402377d37eaa40d6.shtml
Susanna Johanna Adriana Laseur, geboren 20 juni 1859 in Amersfoort
https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/639566939/srcid/28780386/oid/24

Kwartierstaat van een kind Emmen
Generatie 1 (proband)
1 Kind Emmen.

Generatie 2 (ouders)
2 Wilhelmus Fredericus Emmen, geboren op 03-06-1813 in Djokjakarta. Wilhelmus is overleden op 28-08-1870 in Djokjakarta, 57 jaar oud.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 20-06-1846 in Djokjakarta met de 30-jarige
3 Adriana Schalk, geboren op 03-02-1816 in Djokjakarta. Adriana is overleden op 08-04-1885 in Djokjakarta, 69 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)
4 Johannes Emmen. Hij trouwde met
5 Johanna Maria Creyting.
6 Adrianus Schalk, geboren op 10-07-1787. Adrianus is overleden op 19-07-1844 in Djokjakarta, 57 jaar oud. Adrianus begon een relatie (2) met Frederica Josina Senstius.
Hij begon een relatie (1) met
7 Johanna Elisabeth Brugman.

Generatie 4 (overgrootouders)
12 Christoffel Schalk, geboren op 19-01-1718 in Rietberg. Christoffel is overleden op 02-06-1811 in Djokjakarta, 93 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 56 jaar oud, omstreeks 1774 met de ongeveer 19-jarige
13 Elisabeth Schreuder, geboren omstreeks 1755. Elisabeth is overleden.