Searching for my Ancestors

#3159
Anonymous
Guest

Some information I did find.

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011109048%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0075
De Indische Courant; 16-06-1936
Burgerlijke stand Soerabaja van 6 t/m 12 juni 1936
A. Croes – Leman, dochter.

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010287112%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0019
De Locomotief; 08-02-1867
Burgerlijke Stand te Samarang
van af den 25sten Jan. t/m den 8sten Febr. 1867
HUWELIJKEN
F.A. van Kesteren met G. Dikkeboom

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010287224%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0012
De Locomotief; 01-11-1867
Burgerlijke Stand te Samarang
van af den 25sten Oct. tot en met den 1sten November 1867
GEBOORTEN.
G. van Kesteren geb. Dikkeboom, zoon

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010298043%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0009
De Locomotief; 15-10-1874
Burgerlijke Stand te Samarang.
van af den 27 September tot en met den 15 October 1874
GEBOREN:
G. van Kesteren, geb. Dikkeboom, zoon

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010290637%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0009
De Locomotief; 16-12-1882
Burgerlijke stand Semarang, 3 Nov. t/m. 16 December
BEVALLEN:
Kesteren, A.G. van – Dikkeboom, dochter

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010291556%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0018
De Locomotief; 11-12-1885
Burgerlijke Stand te Semarang van 4 t/m 10 December 1885
BEVALLEN:
Kesteren, A.G. van – Dikkeboom, dochter

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A110532457%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0021
Bataviaasch Handelsblad; 06-08-1864
Ontslagen, eervol ut hunne betrekking, de opzieners […]
J.C. von Wickerman Lisnet

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010291116%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0008
De Locomotief; 08-01-1884
[…] aan den heer J.C. van Wickerman Lisnet is een perceel woeste gronden in erfpacjt afgestaan, groot 253 bouws gelegen in het district Soekoredjo, afdeeling en residentie Kediri tegen betaling van een pachtsom van f 6.- per bouw ‘s jaars.

from Roosjeroos.nl

Overledene: Theresia Croes
overl.: 26-8-1936
Vader: Adriaan Croes
Moeder: Hermin Leman
Partner:
Geboren in: Soerabaja Plaats overl.: Soerabaja
Leeftijd: 3 maanden

Overledene: Johannes Dikkeboom ()
Plaats (residentie,afdeling): (Banjoemas,Tjilatjap)
Datum: 07-01-1851
Opmerking(en): RA jaar/bladzij: 1852/461

Overledene: Cornelis Dikkeboom (Militair)
Plaats: Palembang
Datum: 08-02-1853
Opmerking(en): RA jaar/bladzij: 1854/498

Overledene: Jacobus Dikkeboom ()
Plaats: Semarang
Datum: 01-10-1867
Opmerking(en): RA jaar/bladzij: 1869/94

Overledene: George Dikkeboom ()
Plaats: Semarang
Datum: 26-07-1868
Opmerking(en): RA jaar/bladzij: 1869/97

Overledene: Geertruida Dikkeboom ()
Plaats: Semarang
Datum: 18-06-1920
Opmerking(en): RA jaar/bladzij: 1921/159