Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ?

Forum Forums Restricted content Algemeen Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ? Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ?

#3896
DennisWeb master
Participant

Een sluitende definitie geven over wat Indisch is, is moeilijk.

Als te nemen uitgangspunt lijkt mij het feit dat er in Ned.-Indië sprake was van twee juridisch gescheiden samenlevingen: de Europese en de inheemse. De Europese samenleving werd gevormd door personen die de status van Eurpeaan bezaten: volbloed-Europeanen, gemengdbloedige Europeanen (Indo-Europeanen) en personen van niet-Europese afkomst (o.a. Aziatische echtgenotes van Europeanen, met Europeanen gelijkgestelden (Staatsblad-Europeanen), Armeniërs, belanda itam, Japanners).

Als we spreken over de ‘Indische’ samenleving hebben we het feitelijk over de Europese samenleving in Ned.-Indië. Indische families (voor 1950) zijn dan families die juridisch en cultureel deel hadden aan de Europese samenleving in Ned.-Indië. Het Indisch-zijn/voelen/denken werd overigens door iedereen binnen die samenleving op eigen wijze beleefd met oriëntatie op Europa en op Azië als uitersten. Indische Nederlanders zijn de nazaten van de Indische families voornoemd.

Inlandse christenen waren alleen in de perioden 1848-1854 en 1899-1919 met Europeanen gelijk gesteld. Voor de overige tijd werden zij door het gouvernement als inlander beschouwd.

Om een enigszins betrouwbare schatting te geven van het aantal (juridische) Europeanen met een slavin als voormoeder, zou je een enorme hoeveelheid kwartierstaten moeten maken. Dus als iedereen die dit bericht leest, nu eens in zijn/haar eigen kwartierstaat nagaat of hij/zij een slavin tot voormoeder heeft en dat op dit forum meldt, dan hebben we misschien een klein beginnetje.

In de 40 kwartierstaten die in De Indische Navorscher 2012 werden gepubliceerd, komt overigens slechts een maal een slavin voor.