Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ?

Forum Forums Restricted content Algemeen Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ? Slavin als voormoeder? Zeldzaam of toch niet ?

#3830
DennisWeb master
Participant

Beste Henk,

Je snijdt een interessant onderwerp aan. Een betrouwbare schatting maken over het aantal Indo-Europeanen destijds in Ned.-Indië/Indische Nederlanders nu dat een slavin als voormoeder heeft, is op dit moment echter vrijwel onmogelijk.
Misschien zou men wel kunnen stellen dat de kans het grootst is bij families die al sinds de VOC-tijd in Ned.-Indië verbleven (de zogeheten oude indische families).

Iemand heeft een slavin als voormoeder als de kinderen van een van zijn voorvaders in mannelijke lijn bij een slavin waren verwekt, of waren geboren uit een huwelijk met een afstammelinge van een slavin. Eventuele voormoeders die in slavernij verkeerden, zal hij dus moeten vinden in de afstammingslijnen van zijn grootmoeders, overgrootmoeders, betovergrootmoeders, etc.

In de bijlage bij dit bericht is dit zichtbaar gemaakt voor de familie Boers en de Nederlandse baron Willem Hendrik van Heerdt.

Enkele andere families met een ‘genealogisch slavernijverleden’ zijn bijvoorbeeld:
– Arnold (van de Michiels-Arnoldlanden) (ex slavin Thalia van Tabanan) (zie: De Nederlandsche Leeuw 1999, kol. 550 e.v.);
– Dessauvagie (ex slavin Pamela) (zie: DIN 1991, pag. 98-99)
– Von Ende en Hagenaar (ex slavin Oranina van Batavia) (zie: De bekende landheer van Tjampea c.a., pag. 363 e.v.);
– Van Imhoff (ex slavin, bij de doop genaamd Helena Pieters) (zie: Nederland’s Adelsboek)
– Lapré (ex slavin Cloenie) (zie DIN 1992, pag. 28).
– Miero Meijer (ex slavin Saartje (zie http://asaloesoel.igv.nl);
– Von Michalofski (ex slavin Marcina van Timor) (zie: DIN 1994, pag. 86 e.v., alwaar Marcina niet als slavin wordt aangeduid);
– Schrooijestein (ex slavin Noeresa) (zie: DIN 2005, pag. 86).

Interessant is nog het volgende. Zoeken op adoptie in de online CBG-catalogus levert in de collectie Oost-Indische bronnen 2129 treffers (akten van adoptie) op.
Zoeken op slavin levert 607 treffers. Dit betreffen akten en andere stukken m.b.t. het transport en de emancipatie van slavinnen, maar ook akten van adoptie van kinderen van slavinnen (ongeveer 560 treffers).

Op het totaal aantal akten van adoptie (2129) zijn er dus ± 560 akten met een slavin als moeder van de geadopteerde kinderen, dus 1 op ± 4 akten van adoptie betreft een akte waarin de moeder van de geadopteerde een slavin was.

In bronnenpublikatie deel 17 van de IGV (doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817) komen op de eerste 10 pagina’s als ik goed heb geteld 89 doopinschrijvingen van kinderen voor. In totaal gaat het om 183 pagina’s met doopinschrijvingen. Het totaal aantal inschrijvingen zal dus ± 18,3 x 89 = ± 1628 bedragen. in 142 (± 9%) daarvan komt, alweer als ik goed geteld heb, het woord slavin voor.

In bronnenpublikatie deel 18 (doopboek Maleise Kerk te Batavia 1818-1828 en het doopregister protestantse gemeenten te Batavia 1816-1828 komen op de eerste 10 pagina’s 73 doopinschrijvingen van kinderen voor; dus op de 206 pagina’s met doopinschrijvingen ± 20,6 x 73 = ± 1500, waarvan 42 (± 3%) met het woord slavin.

Conclusies aan dit alles kunnen natuurlijk niet verbonden worden. Maar misschien zou je wel kunnen zeggen dat het er op lijkt dat van de nu nog bloeiende families met een Indische achtergrond in Nederland of elders ter wereld beduidend minder dan de helft een voormoeder zal hebben die slavin was.

Vriendelijke groet,
Roel.