Theodorus Gerardus van Motman

#2992
dmdecalonneDennis de Calonne
Participant

Regeringsalmanak (RA) 1884, p. 234:
“1882 Sept. 23 Theodorus Gerardus van Motman (erkenning).”

From “Ons Nageslacht” (p. 39 on the “Ons Nageslacht”-file on the IGV Sources DVD)

“12. Frederik Hendrik van Motman, geb. Buitenzorg in 1851, overleden aldaar 1922, die nooit door zijn vader Frederik Hendrik Constant van Motman werd erkend, zich nochtans Van Motman noemde en door evengenoemden vader werd verwekt, gedurende zijn huwelijk, bij de Chineesche vrouw Tan Nieo, bij wie hij daarvoor twee kinderen had. Deze Tan Nieo werd later gedoopt, heette toen Wilhelmina en overleed te Buitenzorg 5 Maart 1900, oud 96 jaren. Genoemde Frederik Hendrik van Motman had bij de Inlandsche vrouwen Assipa en Saëhnah en bij de Chineesche vrouw Tan Tjoen Nio 5 kinderen, die hij erkende. De oudste dochter (ex Assipa) huwde 1905 haren neef Willem Gerrit Casimir van Motman (een zoon van Reinier Jacob van Motman voornoemd sub B. 7 en J. A. Leidelmeyer); drie zoons zijn ongehuwd en de zoon ex Tan Tjoen Nio, nl. Theodorus Gerardus van Motman trouwde in 1914 de Inlandsche vrouw Liza bij wie 7 kinderen, van wie de oudste 3 dochters resp. gehuwd zijn in de families Van Polanen Petel, Simon en Van Put (de beide laatsten ex Inlandsche moeders).”

So his parents were Tan Tjoen Nio (later baptized Wihelmina van Motman) and Frederik Hendrik van Motman. There’s a lot more information on Van Motman in different sources on the forementioned DVD.
Also see Janssen’s Indisch Repertorium on this website (seperate page).

Some newspaper cuttings:
here and here.

Theodorus Gerardus van Motman married the Inlandsche vrouw “Riza” on the 15th of July 1914 in Bandoeng (RA 1915, p. 123).