Update RoosjeRoos- vervolg: overzicht databases

Forum Forums Restricted content Algemeen Update RoosjeRoos Update RoosjeRoos- vervolg: overzicht databases

#3600
wetmansWilly Etmans
Participant

[color=#440000]Via http://www.RoosjeRoos.nl kunnen nu de volgende databases doorzocht worden:

1. Indische Burgerlijke Stand vóór 1923 :
Indexen Regerings Almanakken (RA): Nederlands-Indië – alle gebieden:
* indexen Overlijden RA 1815 t/m RA 1923 (200.000 records)
* indexen Huwelijken RA 1815 t/m RA 1885 (20.000 records)
* indexen huwelijken RA 1900-1923 (1000 records) Sumatra’s Westkust (SWK):
(beschikbaar gesteld door Richard Davies )

2. Indische Burgerlijke Stand – vanaf 1923 – diverse plaatsen (ingevoerd door Maarten Etmans)
*Huwelijken Batavia 1924 -1931 -indexen- (2500 records)
*Huwelijken Djokjakarta 1933 -akten- (62 records)
*Overlijden Djokjakarta 1925-1942 -akten- (657 records)
*Overlijden Pasoeroean 1922 -1940 -akten- (300 records)
*Overlijden Celebes e.o, de Molukken, Timor, Bima 1923,1933-1935 -akten- (341 records)
*Overlijden Soerabaja 1923-1945 – deels indexen/deels akten – (6400 records)
*Overlijden Soerakarta 1934; 1937-1939; 1941-1942; 1949 -akten-
*Overlijden Salatiga 1933-1936 – akten- (tesamen met Soerakarta: 720 records)
*Overlijden Malang 1925-1945 -deels indexen/deels akten- (3800 records)
*Overlijden Rankasbitoeng (Bantam) en Manggar (Billiton) – indexen/akten – (26 records)
*Huwelijken div. plaatsen Indië 1881-1930, door echtscheiding ontbonden in Den Haag in de
jaren 1923-1932, -indexen + extra gegevens-
(300 records) (beschikbaar gesteld door Frank van de Velde )
*Overlijden Semarang 1922-1933; 1935-1938- indexen- (2122 records)
*Overlijden Buitenzorg 1923-1942 – indexen- (1439 records)
*Overlijden van tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers 1941-1947 (1948,1949), heel
Indië; Burma (Birma), Siam (Thailand), Japan; akten opgemaakt in de jaren 1946-1949 te
Batavia. – indexen- (8500 records).
[/color]