Van As (Poerworedjo)

#3456
Anonymous
Guest

Aanvulling (bewerken van het hoofdbericht lukt niet)

Ze was vrijwel zeker een dochter van Johannes VAN AS en de Javaanse vrouw Keeting.
Dit paar liet nog dopen te Kedonkebo Christina Sophia van As op 22-5-1853 en een zoon Johannes van As
te Gombong op 1-6-1850. Deze laatste overleed ongehuwd te Batavia 15-4-1875.

Ik ben er niet in geslaagd de herkomst van Johannes van As vast te stellen. Hij is vermoedelijk
identiek met de Johannes van As die overl Poerworedjo 14-8-1881. Een kopie van de overlijdensakte zou veel licht op zijn herkomst kunnen werpen. Onderzoek in de regeringsalmanak of de krantenbank van de KB gaven geen nieuwe gegevens over hem prijs.

Wie kan mij mogelijk aan meer informatie helpen ?