Van Varkevisser naar Montiara en terug

Forum Forums Restricted content Algemeen Van Varkevisser naar Montiara en terug Van Varkevisser naar Montiara en terug

#3611
DennisWeb master
Participant

Onverklaard blijft waarom de broers Carel Theodorus en Dirk Thomas Quirijn Varkevisser (resp. generatie VIIIa, 1 en IXa in de genealogie Varkevisser in DIN 1990) hun naam in Montiara zouden hebben veranderd.

Carel Theodorus Varkevisser (1823-1855) staat in de registers bs zowel bij zijn geboorte, als overlijden geregistreerd met de familienaam Varkevisser. Een huwelijk van hem werd niet aangetroffen.
Dirk Thomas Quirijn Varkevisser (1825-1886) staat in de registers bs bij zijn beide huwelijken en zijn overlijden geregistreerd met de familienaam Varkevisser.
Er zijn geen directe aanwijzingen dat hun naam officieel is veranderd in Montiara, maar het heeft er de schijn van dat in elk geval Carel Theodorus zich in het dagelijkse leven op een zeker moment wel zo is gaan noemen.

In de opgaven van de bs in de Indische almanakken en naamlijsten treffen we de volgende personen met de naam Montiara aan (allemaal behorend tot een gezin, zo lijkt het).

Carel Theodorus Montiara, tr. Soerabaja 17 juli 1844 Sophia Mahieu (1826-1890) (generatie VI, 3 in de genealogie Mahieu in DIN 2002), als weduwe Montiara, geb. Mahieu vermeld op de inwonerslijst van Soerabaja (1867 en als Varkevisser, geb. Sophia Mahieu (dus zonder de aanduiding weduwe) op de inwonerslijst van Grissee (1869).

Albertiena Montiara, geb. Soerabaja 16 dec. 1844, tr. Grissee 17 maart 1866 (nog geen 12 jaar oud!) Johannes Wilhelmus Rutten.
Elise Montiara, geb. Soerabaja 9 aug. 1846, overl. Probolinggo 10 juni 1915, tr. Soerabaja 26 juli 1862 Johan Mahieu.
Dirk Thomas Montiara, geb. Soerabaja 19 april 1848, overl. Soerabaja 23 okt. 1849
Alexander Theodorus Montiara, geb. Soerabaja 27 juli 1851.
Adriana Josephine Montiara, geb. Grissee 15 okt. 1853, overl. Grissee 31 okt. 1853.

De conclusie dat Elise Montiara haar naam heeft ‘moeten’ veranderen in Varkevisser is niet juist. Zij staat in de registers van de bs bij haar geboorte, huwelijk en overlijden steeds geregistreerd met de familienaam Montiara. Blijkens het geboortebericht uit 1865 van haar zoon noemde zij zich toen echter Varkevisser.

Het is in verband met het bovenstaande interessant het volgende te vermelden.

BRP 16, 6: ged. te Semarang op 2 juni 1830 Adrianus Johannes (geb. Semarang 21 april 1829), onwettig kind, vader onbekend, moeder de inlandse vrouw Montiara.
Zou het zo kunnen zijn dat de dopeling door het leven is gegaan als Adrianus Johannes Montiara? En als dit inderdaad zo is geweest, zou het dan ook kunnen zijn dat er een Carel Theodorus Montiara heeft bestaan die niet identiek was met Carel Theodorus Varkevisser en misschien een broer was van Adrianus Johannes? En zou het dan ook niet toch zo kunnen zijn dat Sophia Mahieu na het overlijden van haar man Carel Theodorus Montiara (wanneer?) een relatie heeft gehad met Dirk Thomas Quirijn Varkevisser (die sinds dec. 1861 weduwnaar was en een oudere broer had die toevallig ook Carel Theodorus heette)? Het blijft natuurlijk gissen en nog eens gissen.