Wijbers

#3166
dmdecalonneDennis de Calonne
Participant

Een aantal vermeldingen in de RA-DVD’s, vanaf de eerste vermelding die ik kan vinden:
* RA 1888, p. 243: scheiding J.J. Wijbers en M. Winter te Wonogiri (17 april 1887)
* RA 1889, p. 372/RA 1890, p. 378: J.J. Wijbers, opzichter hulp-krankzinnigengesticht te Semarang (v.a. 4/10/1888)
* RA 1889, p. 329: Eleonora Dorothea Wijbers, geb. 14 dec. 1887 te Wonogiri
* RA 1899, p. 251/RA 1900, p. 185/RA 1901, p. 249: J.J. Wybers, wd. schout voor de politie van Groot-Banda (v.a. 5/10/1898)
* RA 1890, p. 297: Johan Christiaan Wijbers, geb. 7 maart 1889 te Semarang
* RA 1891, p. 169/RA 1892, p. 167/RA 1893, p. 167: J.J. Wijbers, waterschout politie der stad Semarang en voorsteden (v.a. 3 feb. 1890)
* RA 1891, p. 309: Gerrit Leonard Rudolph Wijbers, geb. 7 april 1889 te Semarang
* RA 1893, p. 327: Elisabeth Emelie Lijdia Wijbers, geb. 2 maart 1892 te Semarang
* RA 1894, p. 613: J.J. Wijbers, waterschout te Semarang (op non-activiteit, wachtgeld, onderstand of anderszins, v.a. 10/9/1893)
* RA 1895, p. 615: J.J. Wijbers, onderschout te Makasser (v.a. 2/8/1894)
* RA 1899, p. 315: huwelijk Jacob Julius Wijbers met Johanna Rakkauw, 29 sept. 1897 te Semarang
* RA 1899, p. 438: overlijden Elisabeth Emelie Lijdia Wijbers (kind), 28 juni 1897
* RA 1903, p. 666: J.J. Wijbers, gep. schout, woont te Groot Banda, Kamp. Lonthoir (geen echtgenoot vermeld)
* RA 1904, p. 675: J.J. Wijbers, gep. schout, woont te Soerakarta met S.L. Kaijzel.
* RA 1904, p. B23: huwelijk Jacob Julius Wijbers met Santje Louise Kaijzel, 11/3/1903 te Soerakarta.
* RA 1915, p. 261: overl. Jacob Julius Wijbers, 11/8/1914 te Soerakarta
* RA 1938, p. B983: laatste vermelding in Adresboek J.J. Wijbers, Gep.Schout – Ambarawa (S.L. Kayzel)
* …..vermeldingen t/m RA 1941