Bruijninga-Dufour

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Bruijninga-Dufour

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #3876
  DennisWeb master
  Participant

  Wie heeft gegevens over verdere nakomelingen van het echtpaar Hendrikus Leendert Bruijninga – Anna Francina Dufour.

  Wat mij op dit moment bekend is, heb ik onderstaande bijlage opgenomen.

  Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.

  Attachments:
  #3878
  Anonymous
  Guest

  Zie http://www.thuisinbrabant.nl/zoeken?q=chirurgijn&qf=tib_objectSoort_facet:tijdschriftartikel&start=85

  genoemd 1811 als chirurgijn in militaire dienst.

  Lucas Baltus Bel Bruinïnga werd op 8 augustus 1761 in de
  Geref. kerk te Dordrecht gedoopt, als zoon van Johannes Bruininga
  en Francyna Masson. Hij kocht het burgerrecht van
  Breda op 18 december 1786.
  Waar hij alhier zijn apotheek vestigde is onbekend. In 1806
  was hij op de Grote Markt gevestigd, doch het is niet zeker,
  dat hij al die tijd daar een huis in huur had
  3).
  Hij huwde op 31 mei 1789 in de Grote kerk te Breda met
  Catharina Verbey, een dochter van de bleker Arnoldus Verbey
  en Hendrina Alebeecq, die in die kerk op 15 januari 1767 was
  gedoopt.
  In 1793 was hij regent van de gereformeerde aalmoezeniersarmen
  van Breda.
  Bij de belegering van Breda in maart 1793 door de Fransen
  1) N. 1212, akte 24. 2) N. 1212, akten 42-44 en 46. 3) H. 1988 a.
  3
  werd zijn apotheek door een bominslag vernield1
  ). Bedoeld
  wordt hier de winkelinventaris e.d. een eigen huis bezat hij
  niet. De schade, die hij daarbij opliep, bedroeg ƒ 1446,—, waarvan
  hij opgave deed aan de magistraat van Breda om daarvoor
  vergoeding te verkrijgen. De magistraat verzuimde echter deze
  opgave bij de representanten van het voormalig gewest Brabant
  in te dienen. Bruininga deed daarom bij de municipaliteit
  van Breda in oktober 1798 nogmaals opgave. De municipaliteit
  liet de opgave door hem onder ede bevestigen en zond die
  daarna door aan het Intermediair Administratief Bestuur van
  het voormalig gewest Brabant, Zij voegde daarbij evenwel het
  advies om het verzoek om schadevergoeding af te wijzen, omdat
  hij zich in 1793 tot de magistraat gewend had. Het verzoek
  werd dan ook niet ingewilligd
  2).
  Op last van de Commandant van Breda Jaubert werd Bruininga
  op 23 februari 1795 gearresteerd en in de gijzelkamer ten
  stadhuize ingesloten. Hij had, na geklaagd te hebben over de
  drukkende lasten, die de inkwartiering van soldaten bezorgde,
  beweerd „het zal niet lang meer duren”. Voor de fransgezinden
  was dit een beledigende uitlating. Volgens zijn verklaring had
  hij slechts bedoeld, dat het geen zes weken meer duren kon,
  of hij zou geruïneerd zijn. De municipaliteit van Breda, aan
  wie de zaak overgelaten werd, besloot hem uit arrest te ontslaan
  en namen daarbij in consideratie, dat het ongeluk dat
  hem bij het bombardement van 1793 was overkomen ; de vlucht
  van zijn echtgenote met zes kinderen naar Rotterdam, die hij
  nagereisd was, omdat zij toen in verwachting was en de drukkende
  lasten der inkwartiering voor hem een totale ruïnering
  ten gevolge moesten hebben
  3).
  Eind 1802 vertrok hij naar Bergen op Zoom*) en liet zijr,
  echtgenote en kinderen bij zijn schoonvader achter5
  ). We
  schijnt hij heen en weer gereisd te hebben, want in 1805 werd
  een kind van hem te Breda gedoopt.
  Zijn schoonouders schijnen nogal eens bij gesprongen te zijn,
  1) Omstandig verhaal etc. a.b. p. 40-41; hier wordt gesproken ovei
  drie zwaar beschadigde apotheken, mogelijk is daaronder die van Bruininga
  begrepen. Hij moet dan echter in de Ridderstraat gewoond hebben. Zie ook
  bijlage V van dit boekwerk. De Ridderstraat werd voor een gedeelte ook
  wel als Grote Markt zuidzijde beschouwd.
  2) H. 92, p. 179-180; H. 295, akte 25-10-1798 en H. 297, tussen akten
  10 en 11-4-1799. 3) H. 86, f. 30v-38v en bijlagen 63, 74-79.
  4) H. 403 a 12, akte 9-11-1802. 5) H. 341 o, wijk B. 70.
  want in hun testament van 14 maart 1807 werd aan hun dochter
  Catharina behoudens enige kleinigheden niets meer vermaakt,
  omdat zij tijdens haar huwelijk reeds veel meer dan
  haar kindsgedeelte ooit zou bedragen genoten had
  l).
  Op 29 oktober 1807 en 31 maart 1808 werden door de Bredase
  municipaliteit curateurs over de boedels van het echtpaar
  Bruininga aangesteld
  2).
  In 1811 woonde Lucas wederom in Breda, doch werd toen
  door zijn kinderen onderhouden
  3).
  Acht kinderen van het echtpaar Bruininga werden in de
  Grote kerk te Breda tussen 1789 en 1805 gedoopt. Toen zijn
  echtgenote naar Rotterdam vluchtte, had zij echter zes kinderen
  bij haar, er waren toen te Breda vijf kinderen gedoopt,
  bovendien was zij in verwachting van een kind, dat niet te
  Breda geboren is, zij moeten dus tien kinderen gehad hebben.
  [b][b][b]Hun zoon Henri Leonard Bruininga, geboren 19 september
  1793, was in 1811 chirurgijn in militaire dienst4
  ).[/b][/b[/b]]

  #3879
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Arnold,

  Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Dit soort gegevens laten onze voorouders weer tot leven komen en zijn voor de genealogisch onderzoeker de krenten in de pap. Mocht je nog gegevens hebben over het door mij genoemde echtpaar en hun nakomelingen, dan houd ik mij van harte aanbevolen.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  #3882
  Anonymous
  Guest

  Onderstaande info van internet.

  http://www.vandersteur.nl/manuscripten/cat27_online.php?letter=i

  Enkele stukken betr. Francois Dufour (Du Four) en diens militaire loopbaan in Indië.
  a. 11-10-1801 Extract uit doopboek Batavia betr. geboorte Anna Francina, dochter van Franciscus Dufour en Geertruida Elizabeth van Panhuys, getekend door Ds. Somerdijk; b. 1-10-1802 Aanstelling Francois du Four tot luitenant militair bij de V.O.C. te Batavia; c. 9-12-1802 Getuigschrift voor F. Dufour, gediend hebbend bij de 4e Compagnie te Batavia, getekend door ruim 20 officieren van deze Compagnie; d. 29-5-1803 Idem, getekend Isle de France door 6 officieren; e. 18-1-1805 Bevordering van Francois du Four van Carriere tot Kapitein, getekend in het kasteel van Batavia door Siberg; f. 7-8-1808 Aanstelling door gouverneur-generaal H.W. Daendels van Kapitein F. Dufour tot luit-kolonel bij de Infanterie, getekend te Semarang door Daendels en de chef F. von Winckelmann. Groot stuk, deels gedrukt, met opgedrukt zegel in rode lak van de G.G. van Ned. Indië; g. 4-6-1810 Aanstelling door H.W. Daendels van de majoor ridder F. du Four tot Kolonel., getekend te Batavia door Daendels en de chef G.H. von Gützlaff. Groot stuk, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
  Bestelnr: 6114

  http://daktari.antenna.nl/straaten.htm
  Parenteel VAN DER STRAATEN – ‘s Gravenhage

  zie De Nederlandse Leeuw 1983 p.31- Van der Straten, door Ir. J.W. NIERMANS.
  ________________________________________
  • VAN DER STRATEN Cornelis
  ~ ‘s-Gravenhage 17-06-1714
  begr. ‘s-Gravenhage 09-04-1797 “oud 83 jaar, aan borstkwaal” (pro deo).
  wrsch. x Delft 07-05-1741 Catharina KOCK, dr. van Jacob Kock en Marijtie van den Broek.
  ~ Delft 01-10-1719
  begr. ‘s-Gravenhage 12-02-1770
  uit dit huwelijk :
  I. VAN DER STRATEN Johannes (Jan)
  ~ ‘s Gravenhage 23-05-1754 (getuigen Jan Koek en Anna Oosthuijsen), tabakskoper te Amsterdam (1813), bode te ‘s-Gravenhage (1814, 1819)
  † ‘s-Gravenhage 29-05-1819
  x ‘s Gravenhage 05-02-1775 Alida Hendriksz (Aaltje Hendriks), dr. van Hendrik Hendriks, “beeldhouder”, en Femmetie van Oorschot.
  ~ Amsterdam 17-03-1757
  † ‘s-Gravenhage 06-02-1834
  uit dit huwelijk 15 kinderen:
  a. VAN DER STRAATEN Philippina Diderica
  * ‘s Gravenhage 06-02-1800
  † ‘s Gravenhage 03-08-1864
  x ‘s Gravenhage 29-07-1818 JANSSEN Willem, zn. van Cornelis Janssen en Anna van Osch.
  * ‘s Gravenhage 07-01-1796; klerk; get. te ‘s Gravenhage 1823, 1824, 1826, 1828, 1833.
  † ‘s Gravenhage 01-07-1835
  b. VAN DER STRAATEN / Straten Christiaan
  * ‘s Gravenhage 28-11-1794, geëmploijeerde
  zie De Nederlandse Leeuw 1983 p.83 Van der Straten, door Ir. J.W. NIERMANS.
  † ‘s Gravenhage 24-12-1820
  x ‘s Gravenhage 22-04-1818 akte nr. 57 JANSSEN Arietta Alberdina [Kw. 53] (Ariejettha Aalberdina, Anna Ariette Alberdina JANS); hertrouwt ‘s Gravenhage 13-08-1823 FEHR Johan(n) Christof [Kw. 52], waarvan 8 kinderen.
  * ‘s Gravenhage 21-01-1799
  † ‘s Gravenhage 26-10-1854
  uit dit huwelijk 2 kinderen:
  i. VAN DER STRATEN Jan
  * ‘s Gravenhage 24-07-1818; 1e luit. Ned. Ind. Leger, ridder Mil. Willemsorde 4e kl.
  Wij ontvingen heden de treurige tijding, dat te Soerabaya is overleden onze veelgeliefde Aanbehuwdzoon en Zoon, de Weledel Gestrenge Heer J. van der STRAATEN, 1ste Luit.-Adjudant, Ridder der Militaire Willemsorde, nalatende eene bedroefde weduwe met drie jonge kinderen. ‘s Gravenhage, den 22 Maart 1850. J. C. FEHR, A. A. FEHR, geb. Janssen.
  Dienende deze tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. Familiebericht; Dagblad van ‘s Gravenhage 25-03-1850

  † Soerabaja 11-10-1849
  x Grissee 20-02-1843 Louise Leonora BRUIJNINGA, dr. van Hendrik Leonard Bruijninga, arts, en Albertina Francina Dufour.
  * Tjiandjoer 06-12-1825
  † Pekalongan 15-07-1876
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:
  1. VAN DER STRAATEN Albertina Francina
  * Grissee 23-04-1845
  Bataviaasch nieuwsblad 16-10-1907 Per stoomschip van Imhoff, vertrokken gisteren naar Semarang en Soerabaia: mevr. de wed. Vernhout, mevr. Tadema Wielandt, de Wilde …
  RANI Nieuw Adresboek 1920 & 1921-22 p.A1147 Wed. H.L. Vernhout, geb. A.F. van der Straaten, Blitar; 1916-1919 Pati

  x Grissee 16-09-1863 (RANI Naamlijst 1885 p.A13) Herman Lodewijk VERNHOUT, zn. van Jan Jacob Vernhout, referendaris, en Sara Petronella van Gogh.
  * ‘s Gravenhage 22-03-1828, arts te Pekalongan
  RANI 1883 Voorzitter, Kommissie voor het Beheer der Begraafplaatsen voor Lijken van Europeanen en met dezen Gelijkgestemden.
  RANI 1869-1883 Geneesheer te Pekalongan; Militaire Willemsorde 4e klasse, 10 julij 1882.
  RANI 1863-1868 wonend te Pamakassan, Madoera
  CBG: Herman Lodewijk Vernhout 1828 – Bron (Picarta): ‘s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865): Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 sept. 1987 / onder red. van D. de Moulin. Met een lijst van kwekelingen / samengesteld door M.J. van Lieburg / 1988.
  † Utrecht 15-12-1884
  Uit dit huwelijk kinderen:
  a. VERNHOUT Herman Lodewijk
  * Pekalongan 27-04-1877 (RANI Naamlijst 1878 p.227)
  † Zeist 17-01-1960
  x Johanna Jacoba Louisa Frederika TADEMA WIELANDT
  *

  b. VERNHOUT Antoinetta Wilhelmina (Nettie)
  * Utrecht 25-06-1884
  RANI Adresboek 1916 p.A939 A.W. Vernhout woont bij J.Ch. Tadema Wielandt, Adm. 1e kl. Gouv. Pandh.- Ponolawan.
  RANI Adresboek 1932 p.A1034 A.W. Vernhout woont bij J.Ch. Tadema Wielandt, Control. 1e kl. G. Pandhd.-1923-1924; 1919-1920 te Welgelegen; 1917 te Tjokronegaran; 1921-22 te Djokja, 1927 te Soekaboemi, 1932 te Garoet.
  RANI Adresboek 1923 & 1924 p.D1169 Mej. A.W. Vernhout, Welgelegen, 1918-19 Welgelegen, Molenvliet O.

  x Batavia 20-03/03-04-1907 Jacobus Christinus TADEMA WIELANDT

  *

  Uit dit huwelijk kinderen:
  i. TADEMA WIELANDT dochter
  * Pati 19-01-1908
  Bataviaasch handelsblad 25-01-1908

  ii. TADEMA WIELANDT Julie
  * Pati (Semarang) 16-05-1909
  † Apeldoorn 05-04-2000
  x Soemenep (Madoera) 06-08-1941 Rudolf Pieter MEES, zn. van Adriaan Rudolf Pieter Mees en Pauline Caroline de Kuijper.
  * Vaassen 19-02-1913, kapitein inf. KNIL, luitenant-kolonel inf.
  † Emst 05-12-2002
  Uit dit huwelijk 2 kinderen.
  2. VAN DER STRAATEN Louis Jean
  * Soerabaia 22-07-1846, griffier van de Landraad te Bangkalan
  † Batavia 06-04-1915 (bijgeschreven)
  x Batavia 21-12-1882 (RANI Naamlijst 1884 p.198) Caroline ELLIOTT, dr. van Josef Alexander Elliott, chef van het handelshuis Elliott en Co., en Johanna Bennet.
  * Batavia 19-12-1856
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:
  a. VAN DER STRAATEN Louis Charles
  * Batavia 15-08-1886
  † Batavia 22-09-1886
  b. VAN DER STRAATEN Johanna Maria Carolina
  * Batavia 12-11-1889
  † Bangkalan (Res. Madoera) 12-11-1891
  c. VAN DER STRAATEN Julie Caroline
  * Batavia 21-11-1893
  † Batavia 24-08-1894
  3. VAN DER STRAATEN Henri Christiaan
  * Soerabaja 26-02-1849, secretaris van het algemeen begrafenisfonds te Batavia
  † Batavia 10-03-1886
  ii. VAN DER STRATEN Cornelis
  * ‘s Gravenhage 27-08-1820
  † ‘s Gravenhage 07-06-1822
  ________________________________________
  Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten, 1581 – 1811 en z.j.
  997 Jan Joostsz. van Osch en Anneke Jansdr. 1641 – 1655
  1482 Bastiaan van der Straten en Petronella van Osch 1806
  bron: Weeskamer te Dordrecht 1593-1847 (archiefnr. 10) ook te vinden op http://www.dordrecht.nl (onder cultuur)

  #3898
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Arnold,

  Opnieuw heel veel dank.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.