De familie Sem uit Noorwegen

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… De familie Sem uit Noorwegen

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • Author
  Posts
 • #3007
  Anonymous
  Guest

  Zo nu en dan krijg ik vragen van Noren die betrekking hebben op Nederlands-Indië.
  Zo geldt het deze keer de persoon Hans Albert Sem (geb 1868) die in een kortere periode in Indië woonde (vanaf ca 1895).
  Hij vertok terug naar Noorwegen voor het uitbreken van de 2de Wereldoorlog.

  In Indië verwekte hij een zoon bij een inlandse vrouw, die de naam Erik Sem kreeg, geboren Semarang 3 August 1909. Hans Albert kreeg meerdere kinderen, maar nu bij zijn officiële (Noorse) vrouw.
  Reidar Einar Albert Sem, geboren Serang 21 June 1918
  Solveig Sem, geboren Serang 5 December 1920.
  Felix, geboren 1922.

  In 1911 overleed zijn broer Einar in Batavia. Hij was toen 34 jaar oud en dus geboren 1877.
  Hans Albert en familie keerden terug naar Noorwegen, met uitzondering van Erik.

  Het zoeken betreft dus Erik Sem.
  Ik vond niets over hem in Historische Kranten. Ook de Regerings Almanak gaf geen resultaat.
  Hebben jullie een idee waar ik kan zoeken?

  Dit weet ik van Hans Albert Sem, die zaken deed in Anjer en Kalianda. Waar liggen die plaatsen?
  In 1914 woonde Hans Albert in Anjer en vanaf 1928 in Batavia, Noordwijk 35.

  Vriendelijke groet
  Jan M Keus
  Oslo-Noorwegen

  #3131
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Anjer (nu: Anyer) ligt op West-Java.
  Kalianda ligt op Zuid-Sumatra.

  Helaas ook van mijn kant geen geluk wat betreft Erik Sem (RA, IGV-DVD en delpher.nl).
  Misschien dat iemand anders nog zoektips heeft.

  #3132
  Anonymous
  Guest

  Deze vraag roept weer andere vragen op.

  1. heeft Erik Sem bij zijn geboorte automatisch de Noorse nationaliteit gekregen?
  2. indien hij in Ned Indië is gebleven in 1940 en omgekomen zou hij dan als Noor wel op de lijst van oorlogsslachtoffers bij OGS vermeld worden?
  3. in de adreslijsten van de RA komt hij niet voor. Maar ik dacht dat al de volwassen Europeesche mannelijke bewoners werden genoteerd. Maar het kan ook zijn dat hij in het leger is gegaan; met een lage rang wordt hij niet vermeld als hij in actieve dienst was.
  4. indien hij de Nederlandse nationaliteit heeft aangenomen is dat dan vermeld in de Staatscourant?

  Andere hulpmogelijkheid: bericht ook plaatsen in de Javapost

  mvg-Ben

  #3133
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Met betrekking tot 1) kan ik zeggen dat het antwoord hierop complex is, zie ook een ander topic op dit forum. Naast de ingewikkelde situatie omtrent het Nederlanderschap voor in Nederlands-Indië geboren kinderen uit niet-Nederlandse ouders (als z’n vader Noors is gebleven, maar daar ga ik van uit, zie hieronder), hangt een en ander mogelijk ook af van de toen geldende nationaliteitswetten van Noorwegen en natuurlijk het feit of Erik uberhaubt ooit door z’n vader is erkend als zijn zoon.
  Misschien is Erik als opgegaan in de inlandse bevolking, bij z’n inlandse moeder?

  Met betrekking tot 4) kan ik zeggen dat hij niet in de database gelijkstellingen, toepasselijk verklaringen en naturalisaties voorkomt. Het naturalisatiedeel is nog niet helemaal voltooid, maar ook in mijn zoekbron kan ik hem niet vinden. Toepasselijk verklaring en plaatsing daarvan in het Indisch Staatsblad en naturalisatie en plaatsing daarvan in het Nederlands Staatsblad (niet de Staatscourant) kunnen we dus uitsluiten. Dat geldt ook voor zijn vader overigens.

  #3161
  DennisWeb master
  Participant

  Geachte heer Keus,

  Mijn reactie op uw mail van 26 november j.l., plaats ik op dit forum, zodat iedereen hopelijk in uw voordeel daarop eventueel kan reageren.

  Gezien uw onderzoek bij het C.B.G. neem ik aan dat u hebt nagegaan of er van Erik Sem een persoonskaart aanwezig is en dat dit niet het geval bleek. Daarmee staat in elk geval vast dat hij niet in Nederland na 1939 is overleden.
  Maar het kan misschien wel zo zijn dat hij eind jaren veertig, begin jaren vijftig naar Nederland gekomen is en zich kort daarna in het buitenland heeft gevestigd. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, raad ik u aan bij het CBG te informeren of er over hem wat te vinden is in het Oud Paspoortarchief van de Nederlandse ambassade te Djakarta. De kans dat dit zo is, lijkt me overigens zeer klein, aangezien hij als erkende zoon (zie hierna) van een Noorse vader niet automatisch de Nederlandse nationaliteit had. Maar het is altijd goed zoveel mogelijk zaken uit te sluiten. Hij is in elk geval niet genaturaliseerd tot Nederlander (zie bericht Dennis de Calonne).

  Hij staat ook niet vermeld in het slachtofferregister van de OGS.

  Hij is geboren te Serang (niet Semarang) op 3 aug. 1909 (vermeld in de opgaven van de burgerlijke stand in het adresboek van Ned.-Indië van 1912). Hij had dus de status van Europeaan en vast staat daarmee dat hij door zijn vader was erkend. Het is feitelijk zuiverder te stellen dat hij geboren is op 3 aug. 1909 en dat zijn geboorte (en gelijktijdige erkenning) is aangegeven te Serang. Dat hij door geboorte Europeaan was, verklaart ook het feit dat hij niet in de database gelijkstellingen voorkomt (zie bericht Dennis de Calonne).

  U schreef verder dat hij familiefoto’s staat als een volwaardig lid van het gezin. Het heeft natuurlijk zin na te gaan van wanneer de laatste foto dateert. Dan is hij op dat moment in elk geval nog in leven.

  Zijn vader staat in het adresboek 1934 voor het laatst vermeld (als scheepsagent wonende te Anjer, Bantam).

  Ik ken de situatie in Noorwegen natuurlijk niet, maar daar hebben ze toch ook een bevolkingsregister, neem ik aan. Ik kan mij dus voorstellen dat toen zijn vader met zijn gezin in Noorwegen terug kwam dit ergens geregistreerd is en daaruit zou toch moeten blijken of Erik meegekomen is. En als dit laatste het geval is, moet dit toch in de familie bekend zijn. Een donker getinte jong valt toch op, zou je zo denken.

  Erik wordt in de adresboeken niet vermeld. Dit kan het volgende betekenen:
  – hij heeft de daarvoor vereiste leeftijd niet gehaald en is dus verm voor omstr. 1925/1926 overleden (hier komt het belang van de datering van de foto’s om de hoek kijken); het eventuele overlijden moet verm. na 1923 hebben plaatsgehad aangezien dat voorval niet in de opgaven van de burgerlijke stand vermeld is; het gebeurde overigens ook wel dat een geboorte, huwelijk of overlijden niet de opgaven burgerlijke stand haalde, dus hij kan ook eerder zijn overleden;
  of
  – er is geen opgave van hem verstrekt of die opgave is door slordigheid van de redactie niet verwerkt;
  of
  – hij had geen ‘Europees adres’ en leefde met en onder de inlanders (hier komt het belang van de datering van de foto’s om de hoek kijken);
  of
  – hij was in militaire dienst, maar dan moet er van hem een militair stamboek zijn en dat is, afgaande op de webstite http://www.genver.nl niet het geval.

  Alles overziend, lijken mij de 1e en 3e mogelijkheid het meest voor de hand liggend, maar echt nieuws is dit natuurlijk niet.

  Misschien is een goed idee om contact op te nemen met de stichting HALIN (www.stichtinghalin.nl/joomla).

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  #3164
  Anonymous
  Guest

  Reuze bedankt voor de diverse reacties. De vragen die gesteld zijn wil ik in de eerste plaats oppnemen met Mvr Reidun Sem Kallestad in Molde. Maar ik kan dit wel berichten in verband met de mededeling dat Hans Albert Sem staat vermeld in het adresboek van 1934 voor Anyer. Dit stelde mij voor een nieuwe vraag: Het schip Indrapoera (Koninklijke Rotterdamsche Lloyd) vertrok op 29 januari 1930 naar Nederland (aankomnst Rotterdam 27 februari) met aan boord fam H A Sem. Jammer genoeg vermeldt het bericht niets over de samenstelling van deze familie. Waren het slechts moeder Alfhild Sem en 3 kinderen die terugkeerden, en bleef Hans Albert achter? Of was het adresboek niet voldoende opgedateerd?

  Het adresboek van Oslo 1930 vermeldt hem niet, maar het is niet zeker of de familie in de eerste plaats een woning vonden in Oslo. Zeker is dat Hans Albert overleed in Oslo in 1936, na een periode van ziekte. Hij en zijn vrouw zijn begraven op Vestre Gravlund in Oslo. Ik heb in het archief van Aftenposten gezocht naar een overlijdens annonse, maar dat gaf geen resultaat. Wel was daar een officiële notitie van zijn dood en de daaropvolgende begrafenis, maar dus geen advertentie met namen van nabestaanden. Dat deed de familie wèl toen i 1963 Alfhild overleed; en in deze advertentie werd de naam van Erik niet genoemd.

  Op de vraag welke datum de familiefotos tonen dat Erik volwaardig lid was van de familie in Anyer, kan ik zeggen dat er een foto bestaat uit 1921, waar hij aan tafel zit samen met zijn vader, stiefmoeder en twee kleine kinderen.

  In Noorwegen zijn kerkboeken gesloten in 80 jaar, maar niet alle boeken nadien zijn regelmatig ingeleverd op het Riksarkiv en daarom ook niet allemaal gedigitaliseerd. Volkstellingen zijn gesloten in 100 jaar; de laatste volkstelling die open is, is die van 1910.

  Tot horens
  JanM

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.