Joan Christiaen Co(c)x (1676-1713) en Cornelia Vinck info gevraagd!?!

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Joan Christiaen Co(c)x (1676-1713) en Cornelia Vinck info gevraagd!?!

Tagged: 

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #44395
  coxke0709G.M.J.M. Cox
  Participant

  Wie kan aanvullen/informatie verschaffen over:
  Joannes Christianus Cox (ook genaamd Joan Christiaen (de) Cox, d’Cox en Cocx)
  Gedoopt op 25 december 1676 te Roermond
  Overleden op 20 januari 1713 te Batavia???
  Zoon van Joannes Henricus Cox en Cornelia Sibilla Baur (uit Roermond)
  Getrouwd op ? te ? met
  Cornelia Vinck?????
  Geboren rond 1674 te Rotterdam?
  Uit dit huwelijk:
  1) Johan Hendrik Cox, geb. rond 1700 te ?
  2) Hendrik Abraham Cox, geb. 1702 Batavia en overleden aldaar na 8 dagen?
  Misschien meer kinderen?

  Wat weten we van deze personen?

  Op 13 januari 1698 te Rotterdam is Joannes Christianus de Cockx samen met Joanna Verkerk getuige bij de doop van Jacobus Christianus Trompert, zoon van Nicolaus Trompert en Maria Joannis.

  Lijst van VOC Kamer van Zeeland bestemming Batavia: Joan Christiaen Cocx, Sergeant, Ruremunt, vertrek 1701, aankomst 1702. Bron: Nationaal Archief Den Haag VOC Opvarenden Overzee registratienummer 12692 pagina 208.

  Lijst van VOC bestemming Batavia: Joan Christiaen de Cocx, Commandeur van de Soldaten, Ruremund, einde verbintenis: 22 januari 1713. Bron: Nationaal Archief Den Haag VOC Opvarenden Overzee registratienummer 12691 pagina 236.

  Een plaatselijk historicus schreef dit over hem: (bron helaas ONBEKEND!!!) (wie kan onderstaande bevestigen?)
  De familietrots zat hem toch nog hoog bij al zijne afdwalingen.
  Hij was in zijn boemeltijd nog getrouwd met een meisje van goede afkomst maar verboemelde alles.
  Toen hij door den loop der dingen geheel ontnuchterd en arm was, begon hij een beter leven. Toen hij eenigen tijd goed opgepast had, na zijn teekenen voor de Oost, werd hij leider of commandeur van soldaten, die voor rekening der O.I. Compagnie via de Kaap naar Indië gingen. Hij was goed onderwezen, vlug van begrip en manieren, zoodat de heeren der Compagnie spoedig inzagen, dat hij goede diensten bewijzen kon.
  Hij trof tot zijn verbazing in Indië lotgenooten uit zijn familie, zoo op Bantam neef Spee, in Batavia zekeren Willem Beukers uit Heinsberg en den zoon van burgemeester Schaaphuijsen, voorwaar een gemengd gezelschap, dat heel wat gevalletjes mee gemaakt had.
  Te Batavia werd Cox belast met het toezicht op de Nieuwpoort, hij schrijft dan ook heel deftig “resideerende aen de Nieuwpoort”.
  Hij paste goed op, de wilde haren waren uitgevallen en in 1709 zien wij onzen Roermondenaar als luitenant te Cochin op de kust van Malabar. Hij wenscht, “naa dat oegenblick om ‘t geluck t’erlangen van alle te ontmoeten en tot Roermond te commen”.
  In 1711 was hij capiteyn geworden en hoofd van het Nederlandsche gedeelte van Timor, in dienst der compagnie.
  Hij zond toen mooie brieven naar huis met flesschen thee en rozen van Jericho, maar wenschte “oock naa ‘t lieve vaaderland te commen en ontslaagen te worden uijt dit goddeloos, hijdensch land ende souden ons grootste vergnoeging wesen, onse lieve mama, mon oncle, broeder en susters in gesontheijt te ontmoeten”.
  In 1712 was Johan Christiaan d’Cox capitijn luitenant van de Utreghtse poort te Batavia.
  In 1713 had hem de roode loop te pakken; hij was afgemat, maar had nog goeden moed.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.