Johann Christoph Schmidt/Johan Christoffel Smith

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Johann Christoph Schmidt/Johan Christoffel Smith

Viewing 12 posts - 16 through 27 (of 27 total)
 • Author
  Posts
 • #40446
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Kan deze lijn waar zijn?
  Zijn er bevestigingen ?
  Zie: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-smith/I4110.php

  Casper Joseph Smith, geboren 1837 zoon van
  Joseph Nicolaas Smith, geboren 1817 zoon van
  Joseph Christoffel Smith, geboren 1800, zoon van
  Casper Joseph Smith, geboren 1756

  #40450
  psmithPeter Smith
  Participant

  Om met de jongste te beginnen. Casper Joseph Smith, geboren 1837 is een zoon van Joseph Nicolaas Smith en zijn Inl. vrouw Watie. Dit wordt bevestigd door de gegevens uit zijn stamboek. http://hdl.handle.net/10648/0edf71f7-54bf-063d-cfa9-52d4f36d902c

  Of
  Joseph Nicolaas Smith een zoon is van Johan Christoffel Smith, geboren 1800, heb ik nergens bevestigd gezien. Er is nog een Johan Christoffel Smith die in principe aanmerking komt. Johan Christoffel Smith geboren ca. 1819. Joseph Nicolaas Smith, geboren 1817 lijkt me echter geen zoon van Johanna Francina Hedricht. Zij is pas 1820 getrouwd met Johan Christoffel Smith, geboren 1800.

  Of Johan Christoffel Smith, geboren 1800 een zoon is van Casper Joseph Smith, geboren 1756 kan ik ook niet door originele documenten bevestigd zien. Het lijkt me wel aannemelijk omdat zijn graf dicht ligt bij de graven van Maria Frederica Smith (zus) en Johannes Albertus Smith (broer). Zie de IGV publicatie GHG1GRAF.PDF. Biologisch gezien kan het ook nog net omdat op 31-5-1800 zijn moeder Anna Albertina Coenraad 40 jaar oud was. Hopelijk heeft Bob Smith meer gegevens.

  #40452
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Volgens de site van Bob Smith was Joseph Nicolaas Smith geboren 28 mei 1817, zoon van Johan Christoffel S. en Johanna Francina Hedricht.
  Gemeld wordt dat hij 1853-1859 militair was in het Oost-Indisch Leger.
  Bestaat er dan een stamboek van hem met zijn oudersnamen en geboortedatum ?
  Ik kan het niet vinden online bij het nationaal archief. Iemand wel ?

  Er moet een relatie zijn met Casper Joseph Smith van 1756, dat kun je wel als zeker aannemen.

  #40458
  Sehatku53Sehatku53
  Participant

  Wat ik heb gevonden is het volgende: (hoe betrouwbaar is dit?)

  Joseph Nicolaas Smith
  ouders
  Johan Christoffel Smith 1800-1862
  Johanna Fransina Hedricht ca 1800-1855
  broers
  Johan Christoffel Smith ca 1819-1844
  H. Johan Lourens Smith ca 1820-1821
  H. Chesar Smith ca 1820-1821

  28 mei 1817: Geboorte – Surakarta ?
  Bronnen: Indisch Genealogische Vereniging – IGV – Datum: 2009; – DVD – – – GHG1GRAF pg 349 Begraafplaats Pasar Kliwon – 4. Hier rust / J oseph N icolaas / S mith / geboren 28
  Mei 1817 / overleden 27 / Augustus 1859.

  ussen 1833 en 1859: Residentie – Surakarta
  Genoemd in regie Solo in 1833 – 1859, militair
  Bronnen: Regerings Almanak NI – RA – Naam: CBG; –
  – 1815-1860 Almanak NI, – Extract Directorie Solo (door HEdH)
  fam Coenraad, Smith

  augustus 1859: Dood – Surakarta
  Begraven in Pasar Kliwon
  Bronnen: Indisch Genealogische Vereniging – IGV – Datum: 2009; – DVD – – – GHG1GRAF pg 349 Begraafplaats Pasar Kliwon – 4. Hier rust / J oseph N icolaas / S mith / geboren 28
  Mei 1817 / overleden 27 / Augustus 1859.

  Een stamboek kan ik ook niet vinden.

  Casper Joseph Smith, geb.Soerakarta (berekend 🙂 7 maart 1756, sub-luitant cav.OIC 10 okt.1788, vermeld als gevolg te Semarang (Naamboekje 1791),was volgens het testament van Joseph Thomas Coenraad in 1796 luitenant der cavalerie, 1809 luitenant-kolonel leger prins Prangwedana te Soerakarta 1809 = Mangkunegoro II gepensioneerd Luitenant-Kolonel gepland 29 mei 1815 vergunning tot verblijf te Soerakarta, 1 aug.1823: oud 67 jaar, overl. 9-5-1825, geadopteerde zoon van Johan Christoffel Smith (senior) (bron=Indische Navorscher 1991 pagina 12 van P.A. Christiaans )
  Zijn zuster Rosina Dorothea Smith is eveneens geadopteerd door Johan Christoffel Smith:
  Johan Caesar von Wikkerman, 1760 Erfurt, overl. 3-3-1825 Soemenep ,
  trouwt in 1783 met Rosina Dorothea Smith, geb 1764, overl. Soemenep 9-1-1820,
  dochter van een inlandse vrouw en geadopteerd door Johan Christoffel Smith

  Van beide kinderen kan ik geen akte van adoptie vinden.
  Ik blijf dus nog wel even zoeken

  Groetjes Dewi

  #40462
  beejee57beejee57
  Participant

  Heb helaas geen hard bewijs dat Joseph Nicolaas een zoon is van Johan Christoffel Smith en J.F.Hedricht. Hoop altijd maar dat er een reactie op komt van iemand die wel kan bewijzen dat het niet zo is. Ik had hem net zo goed aan mijn oud ouders , Johan Cristoffel en Riwock, kunnen koppelen.
  Heb verder ook geen militair stamboek van hem kunnen vinden. We blijven zoeken.

  #40470
  psmithPeter Smith
  Participant

  Nog even een reactie op het ontbreken van een militair stamboek. Ik heb verschillende keren een overlijden aangetroffen met een m. achter de naam: van militair of m* van: Officier van de Landmagt, maar kan vervolgens het stamboeknummer niet vinden. Zouden deze persoenen lid kunnen zijn van de plaatselijke schutterij, zodat ze wel de status van militair hebben maar niet een stamboeknummer?

  #40482
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Ik dacht altijd dat burgers in de schutterij geen stamboeknummer hadden. En dat bij overlijden de burgerlijke stand ze als burgers noteerden.
  Dus geen m* in de almanakken.

  Resumé: Er is geen hard bewijs voor de ouders van Joseph Nicolaas Smith geboren 1817. En dat hij zoon zou zijn van Johan Christoffel geboren 1800 kan in theorie, maar is minder waarschijnlijk. Misschien een zoon van Johan Christoffel geboren ca 1772. Dat kan eerder.

  #43286
  psmithPeter Smith
  Participant

  Na een jaartje kom ik nog eens terug op de kwestie of er één of twee personen J(oh)an Christoffel Smit(h) zijn geweest.

  De aanleiding was de land monsterrol van 1767. Ik vond daar onlangs in ‘Samarang’ een ‘Johan Christoffel Smit’, uit ‘Meckelebg’, functie ‘Corp.’, met het schip ‘D’imagonda’ in ‘1746’ aangekomen, als ‘sold:’, d (= kamer van Delft).

  In een eerdere post hierboven beschrijf ik de transcriptie van een inlegvel van de zee monsterrol van Johan Christoffel Smith. Het blijkt een correctie van de VOC-administratie te zijn in 1762. Het leek erop dat er twee personen Johan Christoffel Smit(h) zijn geweest. Ik betwijfelde dat, maar na verder onderzoek denk ik nu dat er wel degelijk twee Johan Christoffel Smith zijn geweest.

  (1) De eerste Jan Christoffel Smit kan ik vinden op de website de VOC: Opvarenden.
  Jan Christoffel Smit uit Mecklenburg, Zoldaat, int schip Overschie, 1749 voor (de kamer van) delft’
  Op de rechterbladzijde staat na 1753:
  ‘… weete niet waar deselve belant is dus zal inde volgende boeken <onleesbaar> wenden ingenomen tot dat tevoorschijn komt’
  Dus deze Jan Christoffel Smit is administratief zoekgeraakt.

  (2) De tweede Johan Christoffel Smith staat ook op website de VOC: Opvarenden
  ‘Johan Christoffel Smith uit Breijtembrom, Zoldt, In ‘t schip Immagonda, A(nn)o 1749/50 voor (de kamer van ) Amsterdam’
  Bij deze persoon behoort het inlegvel met de administratieve correctie.

  In de correctie worden twee personen beschreven:
  ‘in de kamer van delft … Jan Christoffel Smitt van meklenburg soldaat a(nno) 1749. met overschie aan de Caab en 1750 met d’Immagonda in India’
  Dit blijkt perfect overeen te komen met de eerste persoon. Nadat hij het met schip Overschie naar Kaap de Goede Hoop is gegaan, is hij administratief zoekgeraakt en staat hij niet geboekt op het schip D’Immagonda naar Indië.

  Maar in de landmonsterrollen treffen we beide J.C. Smit(h) gelijktijdig aan. Bijvoorbeeld in 1763 dienden beiden in Soerakarta.
  In 1767 diende de één in Semarang als korporaal en de ander in Soerakarta als trompetter.

  In een eerdere post kwam ik tot de conclusie dat het om één en dezelfde persoon zou gaan. Op grond daarvan poneerde ik ook dat de plaats Buijtenborn in Mecklenburg zou liggen. Dit was gebaseerd op het feit dat er maar één J.C. Smit(h) op de D’Immagonda was geboekt. Dat blijkt nu dus een administratieve fout te zijn geweest.

  De conclusie moet dan ook zijn dat er twee verschillende personen zijn geweest met min of meer dezelfde naam, hetzelfde jaar van aankomst op hetzelfde schip. De ene persoon kwam uit Mecklenburg en de ander uit Buijtenborn.

  Daarmee is de discussie weer helemaal open waar Buijtenborn nu precies ligt.

  P.S. Ik kan geen post plaatsen met links, daarom heb ik die hier verwijderd

  #43360
  Sehatku53Sehatku53
  Participant

  Twee personen met een vergelijkbare dezelfde naam in dezelfde periode maakt het niet gemakkelijk.
  Nog een verwarrend feit:
  Toegevoegd een link naar een document waarin Johan Christoffel Smith verzoekt om uit dienst te mogen treden o.a. vanwege zijn ouderdom , 58 jaar !!!!
  Het document is gedateerd 1771. Dat zou betekenen dat Johan Christoffel Smith in 1713 geboren is ?!!

  07-10-1771 of 29-10-1771?
  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/7875/file/NL-HaNA_1.04.02_7875_0090
  Bron Nationaal Archief

  Tenzij de opmerking over de leeftijd verwijst naar de andere persoon in het document: Johan Pieter Smith van Mannheim.
  Tot nu toe heb ik geen aanvullende documentatie kunnen vinden.

  groetjes Dewi

  #43361
  psmithPeter Smith
  Participant

  Dewi,
  Ik denk dat de genoemde leeftijd op die van Jan Pieter Smith slaat.
  Er worden twee namen in volgende volgorde genoemd: J.C. Smith en daarna J.P. Smith. Dan volgen de twee redenen van de twee verzoeken: ‘… ten Eersten uuts ruijme tijds expiratie’ en ‘den laasten om uijt Consideratie van Zijnen 58 Jarigen ouderdom…’. De 58-jarige leeftijd heeft dus betrekking op Johan Pieter Smith van Mannheim. Verderop staat nog dat de één zich wil vestigen te ‘Souracarta’ en de ander in ‘Joana’ (nu Juwana) ‘respective’. Ook hier klopt de volgorde.
  Jan Pieter Smith zal overigens onderstaande persoon zijn uit de database VOC opvarenden. Ook zijn datum van uitdiensttreding klopt: oktober 1771
  Voornaam opvarende Pieter
  Achternaam opvarende Smit
  Herkomst opvarende Manheijm
  Datum indiensttreding 1769-10-12
  Functie bij indiensttreding Trompetter
  Uitgevaren met het schip Scholtenburg
  Datum uit dienst 1771-10-29
  Waar uit dienst Azie
  Reden uit dienst Vrijburger
  Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6528, folionummer: 27

  #43362
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant
  #43363
  psmithPeter Smith
  Participant

  Hallo Henk Jan,
  Ik heb in een privé e-mail naar Dewi nog eens mijn gedachten over de mogelijke geboorteplaatsen van Johan Christoffel Smith op een rij gezet. Misschien is het nuttig die gedachten breder te delen, wellicht heeft iemand anders nog corrigerende of aanvullende ideeën. Ik zal ze daarom hieronder kopiëren.

  Als we aannemen dat de geboorteplaats in de tegenwoordige schrijfwijze Breitenbrunn is, dan tel ik al veel mogelijkheden. (Volgens Geonames.org.)
  1x in Ertsgebergte in Saksen,
  2x in Oostenrijk
  6x in Beieren
  1x in Hesse.
  Zoveel, dat ik dat ik niet eens begin met zoeken van de doopgegevens.

  Overigens denk ik niet dat Johann Christoph Schmidt (geboren 03.01.1729 in Breitenbrunn, Ertsgebergte Saksen) de juiste persoon is. De naam van zijn vader (Michael) komt niet voor als vernoeming bij zijn kinderen of kleinkinderen, zoals je zou mogen verwachten. Vernoeming naar de (groot)vader was in die tijd een traditie, om niet te zeggen een conventie. In heel Indië komt de combinatie Smith met Michael (en varianten daarop) maar twee keer voor: één in 1835 en één in 1879. Michael is duidelijk niet een voornaam uit de Smith traditie, zoals bijvoorbeeld Johan en Christoffel dat wel zijn.

  Ik heb zelf ook gezocht naar een mogelijke herkomstplaats. Daarbij heb ik de aanname gedaan dat meerdere mannen uit de geboorteplaats van ‘onze’ Johan Christoffel in dienst van de VOC zijn gegaan. Ik hoopte dat andere schrijfwijzen van de plaatsnaam mij verder zouden helpen.

  Alle schrijfwijzen van de plaatsnaam die ik ken, hebben 3 lettergrepen, waar de eerste en derde lettergreep met een B beginnen; de tweede lettergreep is ’em’ of ‘en’ en de derde lettergreep eindigt op eindigt op bron, born, brom, eventueel op brun(n), burn(n), brum, of broen.
  Als je met deze gegevens de VOC opvarenden database doorzoekt op mogelijke plaatsen, dan komen de volgende plaatsen naar boven.
  Brattenborn 1x
  Bredenborn 6x
  Bredebron 1x
  Breemborn 1x
  Breenborn 2x
  Breijdenborn 2x
  Breitenborn 1x
  Bretenborn 1x
  Brijdenborn 2x
  Breijtenborm 1x

  De meest voorkomende variant lijkt te zijn Bredenborn in het Nederlands van die tijd (de 6 vermeldingen zijn overigens allemaal uit de tweede helft van de 18e eeuw). Dat sluit Breitenbrunn niet uit, maar geeft nog extra mogelijkheden. Misschien was het Bredenbron bij Marienmünster in NRW?

  Samenvattend, er zijn teveel mogelijkheden om er nu energie in te stoppen. Pas als als er extra info boven water komt, dan zou het de moeite kunnen lonen.

Viewing 12 posts - 16 through 27 (of 27 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.