Johannes Krueijer, Louis Krueijer

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Johannes Krueijer, Louis Krueijer

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
 • Author
  Posts
 • #3567
  Anonymous
  Guest

  Hallo,kan iemand mij helpen met het zoeken naar informatie over Johannes Krueijer, geboren voor 1895 en overleden tussen 1917 en 1920 te Tjimahi. Ik weet niet wat hij voor beroep had. Hij kreeg wel twee kinderen met Ngadinem (geb 08-05-1890 te Magalang). Louis Krueijer geboren rond 1914 en Johanna Maria Krueijer (later erkend als Smulders)te Tjimahi Indonesië.

  #3568
  Anonymous
  Guest

  Op de namen die je opgeeft kan ik geen enkele hit vinden binnen de regeringsalmanak, DVD van IGV en Delpher.

  Zoekend op Johanna Maria Smulders lukt dat wel, maar dat komt mogelijk niet overeen met jouw gegevens.
  07-11-1919 Johanna Maria Smulders geboorte te Poerworedjo (erkenning) RA 1921: 108).

  Spelend met de spelling (het is een moeilijke achternaam) heb ik ook gezocht op Kruijer. Ik realiseer me dat dit een volslagen verkeerd spoor kan zijn, maar ik wil het je niet onthouden.

  Geen geboorte van een Louis gevonden en ook geen Johannes. In de adresboeken vind ik wel een A.L. Kruijer wonende in 1916-1917 in Tjimahi. Eerder woonachtig in Bandoeng. Beroep empl. mij verduurz. levensmiddelen

  04-05-1918 Abraham Louis Kruijer overlijden te Bandoeng (RA1919: 136).

  Abraham Louis komt in de adresboeken voor het eerst voor in 1893 wonend in Semarang.

  #3569
  Anonymous
  Guest

  Hallo,
  Bedankt voor je reactie.
  Idd ben ik eerder ook op de naam Abraham Louis Kruijer gekomen.Maar laatst kreeg ik een briefkaart onder ogen van R.K Pastorie Kampementstr Jogjakarta,een uitreksel uit het geboorteboek van de parochie dat op 8 febr 1918 is geboren Johanna Maria te Tjimahi, gedoopt op 25 okt 1919 in Poerwordja, ingeschreven onder de naam Smulders, maar een natuurlijke dochter van Johannes Krueyer. De briefkaart dd van 4 juli 1927.
  Het blijft een raadsel!

  #3570
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Christel,

  Op het stamboomforum kom je met een soortgelijke vraag ( waar Ben op reageert) maar wel met de naam Kuijer http://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/47267/0

  #3571
  Anonymous
  Guest

  @ Hendrikjan,

  Interessant gegeven. Ik wist het niet meer; ik had in ieder geval niet de link gelegd naar nog een andere naam.

  Het overzicht gepresenteerd op stamboomforum door Iris oogt vrij compleet. Wel is er een discrepantie van het overlijdensjaar van de moeder(1971-versus 1961).

  @ Christel,

  De gegevens die jij presenteert passen dus duidelijk niet bij de gezinnen die besproken zijn in dit bericht en bij stamboomforum. Geboorte 20-08-1917 en geboorte 11-11-1919. Daar past geen geboorte 08-02-1918 bij.

  Misschien kun je de huwelijksakte van Smulders eens opzoeken via FS films

  mvg-Ben

  #3572
  Anonymous
  Guest

  Tot op heden dus geen Johannes Kuijer, Kruijer, Krueijer kunen vinden in de adresboeken Ned. Indië. Mogelijk is de gezochte persoon een militair met die naam. Je zou dus kunnen gaan zoeken in de KNIL stamboekentussen 1900-1920 of je hem misschien daar wel vindt.

  mvg-Ben

  #3576
  robdumasRob Dumas
  Participant

  In Nieuw Adresboek van Ned.Indië jaar 1918, p. 46: staat vermeld

  Louis Frederik Kruijer, geb. Bandoeng 27 april 1915.

  In de Burgerlijke Stand van Ned.Indi|ë jaar 1921, p. 9: staat vermeld:

  Wilhelmus Josephus Smulders trouwt de inlandsche vrouw Ngadinem te Bandoeng op 27 okt. 1920.

  Eveneens in de Burgerlijke Stand van Ned.Indië jaar 1921, p. 108: staat vermeld

  onder erkenningen: Johanna Maria Smulders erkend te Poerworedjo op 07 nov. 1919.

  #3577
  Anonymous
  Guest

  Bij de reacties op de vraag bij stamboomforum wordt een reactie geplaatst van Iris Betzsold-Kuijer ( | 2 jul 2014 | 23:53) die lijkt te slaan op het echtpaar waar deze vraag overgaat. Alleen de gegevens lijken niet overeen te komen met de gegevens die in deze vraag gegeven worden. Zijn er dus twee verschillende echtparen of heeft de mondelinge overlevering e.e.a. doen vervagen.

  @ Christel,
  Misschien dat je nog eens kritisch naar de bijdrage van deze mevrouw kan kijken. Op stamboomforum is nog geen reactie van jou gekomen. Evt kun je contact met haar opnemen.

  mvg-Ben

  #3578
  robdumasRob Dumas
  Participant

  Bij het stamboomforum heeft mevr. Iris Betzsold-Kuijer – denk ik – de gegevens van een ander echtpaar verstrekt waarvan de echtgenote ook de naam Ngadinem draagt, o.a. haar overlijdensgegevens kloppen niet met die van de opgegeven Ngadimen door Christel Smulders.

  Louis Frederik Kruijer geb. Bandung 1915 wordt niet vermeld in de Adresboeken v. Ned. Indië 1932-1941, hieruit zou je 2 situaties kunnen afleiden, namelijk dat hij in het kindertehuis van Pa van der Steur moet zijn overleden nadat zijn moeder Ngadinem hem daar had achtergelaten, dat kan kort daarna zijn geweest of enkele jaren later.
  De 2e mogelijkheid is dat hij toch nog op de een of andere manier in Nederland is terechtgekomen in de jaren dertig.

  Afgaand op de gegevens zover bekend omtrent Johannes Kruijer en zijn kinderen Louis en Johanna Maria, zou je daaruit kunnen afleiden: dat hij moet zijn overleden omstreeks 1917 mogelijk in Poerworedjo (waar een militair bataljon was gevestigd in een kazerne).
  De tweede mogelijkheid is sinds geen overlijdensgegevens van een Johannes Kruijer werden gevonden dat deze Johannes naar Nederland moet zijn vertrokken in 1917 en zijn njai Ngadinem had achtergelaten onder de hoede van een andere soldaat/kameraad Wilhelmus Josephus Smulders. Dat gebeurde vaker dat een Nederlandse KNIL militair die terugging naar Nederland zijn njai (inheemse “huisvrouw” met wie hij niet was gehuwd) met hun kinderen overdeed aan een andere soldaat.

  #3583
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Christel,

  Even terug naar het eerste deel van je vraag.

  Als de door Dumas opgegeven Louis Frederik Kruijer (Bandoeng 27 april 1915) (let op: zijn familienaam kan bij het drukklaar maken van het adresboek fout gespeld zijn; in het originele register kan Kueijer hebben gestaan) na 1939 in Nederland is overleden en als hij de zoon was van Johannes Krueijer kan dit laatste blijken uit zijn bij het CBG berustende persoonskaart.
  Als de persoonskaart volledig is ingevuld, staan daarop ook de namen en geboorteplaatsen en -data van zijn ouders en dus eventueel die van Johannes Krueijer.
  Ik raad je daarom aan bij het CBG de persoonskaart van Louis Frederik Kruijer (geef aan dat de naam ook Krueijer kan luiden) op te vragen. Als je geluk hebt, kan het CBG je positief berichten.
  Zijn geboorte staat gelet op het bericht van Dumas, vermeld in de opgaven bs in het adresboek 1918. De aangifte en gelijktijdige erkenning vond dus waarschijnlijk plaats in 1917 (maar het is ook goed mogelijk dat de erkenning plaats vond in het najaar van 1916).

  Het feit dat Johannes Krueijer in Tjimahi zat en kennelijk niet in de adresboeken voorkomt, maakt het zeer aannemelijk dat hij militair beneden de rang van officier was. Je zou dus via de militaire stamboeken kunnen nagaan (wel een ingewikkelde zoektocht) of er van hem een stamboekinschrijving is, waaruit zijn geboorteplaats en -datum en de namen van zijn ouders blijkt.

  Dat Johanna Maria Kruijer/Smulders (ex matre Ngadinem en naar ik op grond van jouw bericht aanneem verwekt door Johannes Kruijer) op 7 nov. 1919 werd erkend door, naar mag worden aangenomen Wilhelmus Josephus Smulders, doet sterk vermoeden dat Johannes Krueijer voor die datum was overleden en nog voordat hij zijn dochter heeft erkend.
  Doordat in zijn plaats Smulders zijn dochter erkende, ging zij alsnog behoren tot de groep der Europeanen. Door het huwelijk van Smulders met haar moeder werd zij gewettigd.
  Let op: dit alles is een schets zoals het gegaan zou kunnen zijn en misschien ook wel gegaan is.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  #3666
  Anonymous
  Guest

  Inmiddels contact gehad met vereniging pa Steur. Deze stuurde mij een aantal documenten. Heel verrassend! De man die ik zoek is Abraham Louis Kruijer. Deze was niet de vader maar heeft wel oma’s zoontje erkend en hem opgegeven voor het kindertehuis gezien zijn hoge leeftijd. Bedankt voor jullie tijd!

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.