Kinderen Cornelis Gerard Dibbets

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Kinderen Cornelis Gerard Dibbets

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #3282
  edibbetsEri Dibbets
  Participant

  Ondanks mijn zoektocht beschik ik nog niet over alle gegevens over de kinderen van mijn overgrootvader Cornelis Gerard Dibbets (geboren Arnhem 14-12-1840 en overleden Malang 07-03-1900). Op bijgaand overzicht heb ik de tot nu toe over hem gevonden gegevens weergegeven. De gegevens over zijn dochters Maria (nr. 468) en Lot (nr. 483) zijn nog niet compleet. Verder ontbreken de gegevens over zijn vertrek uit Nederland en zijn aankomst in Nederlands-Indië.

  Maria Dibbets was geboren op 14-03-1869 te Ambarawa (res. Semarang). Verdere gegevens ontbreken.

  Van Lot (Charlotte?) Dibbets beschik ik alleen over gegeven uit de verhalen van mijn vader en zijn oudere broer:
  * waarschijnlijk een geadopteerd kind;
  * gehuwd met de heer Priester (familienaam);
  * uit dit huwelijk een zoon (roepnaam Beppie) en een dochter;
  * veel prijzen gewonnen met tennissen.
  Verdere gegevens ontbreken.

  Wellicht is er iemand die mij aan de nog ontbrekende gegevens kan helpen.

  Al vast bedankt en met vriendelijke groet,

  Eri Dibbets

  #3475
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Eri Dibbets,

  Het heeft er alle schijn van dat je in Lot Dibbets Charlotte Kehrer moet zien. Zij werd geboren op 9 juli 1875 en erkend te Blitar (Kediri) in het najaar van 1898 of in 1899 (erkenning vermeld in de Naamlijst 1900, pag. 419). Tegelijkertijd werd erkend Johan Kehrer, geb. 10 aug. 1897.

  Charlotte Kehrer, tr. verm. omstr. 1923 Conrad William Laurens Priester, geb. Poerbolinggo (Banjoemas) 16 aug. 1894, overl. Pangoengredjo bij Kepandjen (res. Pasoeroean) 8 april 1930 (35 jaar oud). C.W.L. Priester was boekhouder van de onderneming Toeren (Pasoeroean). Uit dit huwelijk twee kinderen: Bert en Lily.

  Charlotte Priester-Kehrer was hoogstwaarschijnlijk de erkende dochter van Johann Wilhelm Kehrer, geb. Amsterdam, overl. Rotterdam 30 maart 1939 (76 jaar oud), zn. van Johann Hermann Wilhelm Kehrer en Chralotte Susanne Wilhelmine Nijhof. J.W. Kehrer tr. Rotterdam 4 febr. 1909 Maria Deelman. Dit huwelijk bleef hoogstwaarschijnlijk kinderloos.
  Dit alles gemakkelijk te achterhalen via http://www.wiewaswie.nl en de collectie familieadvertenties van het CBG.

  J.W. Kehrer was blijkens de Regeringslamanak 1895 (Tweede gedeelte), pag. 505 (bijlagen) administrateur van de tabakonderneming Soengei Krapok (Padang en Bedagei, Oostkust van Sumatra).
  Eigenaar van die onderneming was de Tabakmaatschappij Amsterdam, gevestigd te Amsterdam. Een van de directeuren van die maatschappij was H.W. Kehrer.

  Blijkens Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 17 maart 1903 zal J.W. Kehrer de volgende dag a/b van het s.s. “Prinses Amalia” naar Nederland vertrekken. Blijkens De Locomotief van 19 maart 1903 is dat ook gebeurd. Zoals hierboven al vermeld is hij eenmaal in Nederland teruggekeerd in 1909 getrouwd.

  Uit het voorgaande en uit het feit dat Charlotte Kehrer in je familie klaarblijkelijk bekend stond als Lot Dibbets zou kunnen worden opgemaakt dat haar natuurlijke vader haar (en haar broer?) in 1903 in Indië heeft achtergelaten (zij was toen bijna 8 jaar oud) en aan de zorg van je overgrootvader heeft toevertrouwd, die haar in zijn gezin heeft opgenomen en als eigen dochter zal hebben opgevoed.

  Haar broer Johan Kehrer is ongetwijfeld de J. Kehrer die in de adresboeken 1915-1917 vermeld staat als employé van de suikeronderneming Kenongo (Wlingi, Kediri). In de adresboeken 1918-1924 komt hij voor als employé van een suikeronderneming (de naam niet vermeld), wonende te Blitar (Kediri). Hij werd steeds vermeld zonder een echtgenote. Na 1925 werd hij niet meer vermeld, zodat hij wellicht omstr. 1924 is overleden.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  Attachments:
  #3507
  edibbetsEri Dibbets
  Participant

  Beste Roel,

  Heel erg bedankt. De gegevens uit de verhalen van mijn vader en zijn oudste broer kloppen dus. Dankzij jouw informatie kan ik weer verder met mijn zoektocht naar de gegevens over de kinderen van mijn overgrootvader.

  Ik kan het mijn vader niet meer vertellen, maar wel zijn oudste broer (98 jaar). Volgende maand is hij met zijn vrouw bij ons op bezoek. Nogmaals heel erg bedankt.

  Met vriendelijke groet, Eri

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.