Moeder van Lucie Cato Jeanne van Gelden

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Moeder van Lucie Cato Jeanne van Gelden

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #3330

  Een Delpher-gevonden familiebericht zegt dat de moeder van Lucie Cato Jeanne geboren op 8 Nov 1895 in Batavia ene E.C.M van Gelden-Wollrabe is. Ik wou graag weten of deze Wollrabe, die me onbekend is, in m’n stamboom zit. Weet iemand ook haar volle naam en de naam van haar echtgenoot?

  #3331
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Het antwoord zal, verwacht ik, te vinden zijn op de DVD’s van de Regeringsalmanakken.
  Mogelijk staat er ook nog iets in de IGV Bronnenpublicatie-DVD.
  Op dit moment kan ik er echter niet in zoeken, maar mogelijk een andere forumbezoeker wel.

  #3332

  Nou is is heel veel over Wollrabe te vinden: Hier onder wat gekopieerde teksten van de Indische Bronnen. (typos als gevolg van slecht leesbare letters bij overzetten). Mijn advies is een dag het Centraal Bureau voor de Genealogie te bezoeken (RA aldaar in te zien) of de DVD Bronnen aan te schaffen. Kan je zoeken wat je wilt hebben en de juiste bronnen er bij vermelden. Mvgt Arthur
  ————

  Collectie Bloys van Treslong Prins:
  VI. WOLLRABE.
  Ernst Wollrabe, geb. te Hannover, laatstelijk apotheker le klas te
  Batavia, huwde aldaar 1 Mei 1823 Nelly Susanna von Stralendorjf, geb. aldaar en kleindochter van Frederick Christoffel von Sfr. genoemd sub 11,en de Inl. vrouw Sinfes. Hij test. Batavia 28 Mei 1823 als apotheker 2e kl. bij heet Magazijn van geneesmiddelen. Hij t Batavia 28 Juni 1833 o.a. twee zoons nalatende die het geslacht voort hebben gezet.

  Wilhelm Rudolph [RA 1861, 37]
  geb. Pati 29 januari 1860, ged. Semarang 4 november 1860; ouders: Wilhelm Rudolph Christiaan Wollrabe en Elisabeth Guest Riggs, geh. lieden.

  Genealogie van Riemsdijk:
  ANTOINETTE ELISABETH BERRETTY, geb. Soerabaja
  1 5 Sept. 1903, huwde aldaar 1 4 Maart 1925 ADOLF DE GRAVE, geb. Batavia 12 Juni 1897, adjunct referendaris Dep. B.O.W., zn. Van THEODORUS JUSTUS DE G. en CHARLOTTE MIENTJE WOLLRABE

  ————————

  WOLLRABE.
  VI sexies. FREDERIK JOHN ALBERT BENJAMINS, na 5 Juli 1906
  WOLLRABE, geb. Batavia 15 Jan. 1885, verkreeg bij G.B. van 5
  Juli 1906 No. 37 brieven van wettiging en zou dienvolgens worden
  beschouwd als wettige zoon van wijlen RUDOLOPH LODEWIJK
  G U S T A A F W O L L R A B E en S U S A N N A J A C O B A ANTOINETTA B E N J A MI N S ; hij is Ie Commies Dep. van Marine en huwde Batavia 20 Jan. 1915 ANNA FREDERIKA GEBHARDT, geb. Sindanglaja lOSept. 1893, dr. van de Inl. vrouw TANEM en erkend door CHRISTIAAN FREDERIK G., machinist S.S..
  Uit dit huwelijk :
  1. CHARLES VICTOR WOLLRABE, geb. Batavia 3 Aug. 1915.
  2. THEODORUS FREDERIK WOLLRABE, geb. Batavia 5 Aug.
  1916.
  3. ERNA VERA WOLLRABE, geb. Batavia 30 Jan. 1918.
  4. SJOERD EMILE WOLLRABE, geb. Batavia 23 Dec. 1921.

  ————————

  Charles Victor Wollrabe, geb. Batavia 3 aug. 1915, overl. Sittard 8 maart 1961, zn. van Frederik
  John Albert Wollrabe en Anna Frederika Gebhardt, hij hertr. Batavia 9 okt. 1946 Kho Pódi Nio; tr. 2e
  Batavia 18 dec. 1940 (echtsch. ingeschr. ‘s-Gravenhage 23 april 1956 en tr. 3e ‘s-Gravenhage 19 juni
  1957) Karel Frederik Willem de Bruyn, geb. Batavia 15 maart 1914, wachtmeester K.N.I.L., ambtenaar
  afd. comptabiliteit min. van Defensie, overl. ‘s-Gravenhage 11 okt. 1984, zn. van Pieter de Bruyn en
  Ernestine Louise Wilhelmine Tofohr en gesch. echtg. van Erna Vera Wollrabe. [‘s-Gravenhage]
  2. Maud Suzette Herklots, geb. Batavia 13 sept. 1920, tr. Batavia 23 april 1948 Siegfried Fridolin
  Pohlert, geb. Batavia 14 okt. 1922, oud-sergeant K.N.I.L., oud-ambtenaar min. van Oorlog, zn. van
  Friedrich Karl Pohlert en Minah. [Santa Cruz, Californië]
  3. Etienne George, volgt IXc.

  ————————–

  GFUFSCHRIFlîfN JAVA / BANDOENG
  Hier rust / onze innig geliefde echtgenoot / vader en grootvader / August
  Lodewijk Wollrabe / * 4-7-1874 Batavia / t 2-12-1935 Bandoeng.

  Suzanna Wilhelmina / Wollrabe / geb. Semarang 27 Aug. 1854 / overl.
  Batavia 2 Dec. 1924.

  Hier rust in vrede onze vader / Maximiliaan, Rudolf, Wollrabe / * geboren 17 Maart 1887 te Buitenzorg
  / t overleden 19 December 1941 te Malang.

  ———————–
  Antoine Nix.
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Geertruida Terwogt, geb. Lha Nga (Kots Radja) 16 mei 1905, overl. ‘s-Gravenhage
  26 april 1978, tr. Batavia 29 maart 1926 Drs. Ferdinand de Grave, geb. Batavia 3 aug. 1899,
  econ. drs., leraar H.B.S. te Semarang, overl. Pratchaplirikon (Thailand) 29 juli 1945, zn. van
  Theodorus Justus en Charlotte Mientje Wollrabe.
  2. Gerard Willem Terwogt, geb. Lho Seumawe (Atjeh) 16 aug. 1906, overl. Klaten
  (Soerakarta) 16 jan. 1907.
  3. Gustaaf, volgt Xd.

  Batavia
  Begraafplaats Tanahahang Weltevreden
  (Afdeeling IV).
  5. Rustplaats / van J F e r d i n a n d D a n i e 1 / S c h u 1 t z /
  geb. te Oldenburg ‘( Duitschlan’d) / oud 66 jaren / over]. 20 Mei
  1865/en/Mlevrouw P. E. Wollrabe/Schultz/geb.
  15 Maart 1852 / overl. 15 Juli 1914.

  #3333

  En er staat een stamboom op “genealogie online” bij Stamboom Aalbers/Ruitenbach » Ernst Wollrabe http://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-aalbers-ruitenbach/I12507.php

  En kijk ook eens op RoosjeRoos, daar staan vast ook veel Wollrabe.

  #3334
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  De Regerings Almanak vermeldt geen huwelijk van een Van Gelden met een Wollrabe.
  En het opzoeken van de geboorteakte van Lucie Cato Jeanne van Gelden in het geboorteregister van Batavia van 1895 bij de Mormonen is helaas ook geen optie daar dit register niet door de Mormonen is verfilmd

  #3335
  robdumasRob Dumas
  Participant

  Beste mede IGV leden,
  Achter het familiebericht gevonden via Delpher in de Indische krant De Locomotief : Samarangsch Handels- en Advertentie-blad van d.d. 19-11-1895 dat bevallen is: E.C.M. Van Gelden-Wollrabe van een dochter, zit een heel verhaal.

  De enige van Gelden die wordt vermeld als ingezetene te Batavia in de Naamlijsten van 1895-1897 is C.H.E. van Gelden.

  In de Naamlijst 1883, p. 222 staat vermeld het huwelijk dat was voltrokken te Batavia op 15 februari 1882 van Cornelis Hendrik Eduard van Gelden met Elisabeth Catharina Maria Schluter.
  Volgens mij moeten deze 2 personen de ouders zijn van Lucie Cato Jeanne van Gelden zijn die was geboren op 8 Nov. 1895 in Batavia.

  Volgens de genealogie van de familie Schlüter die ik vond op internet was Elisabeth Catharina Maria Schlüter geboren te Buitenzorg op 3 apr. 1860. Haar vader was: Willem Petrus Johannes Schlüter (1828-1864) en haar moeder was: Catharina Adriana Specht. Uit het huwelijk van Willem Petrus Johannes Schlüter en Catharina Adriana Specht waren 3 kinderen geboren waaronder Elisabeth Catharina Maria Schlüter in 1860.
  Na het overlijden van Willem Petrus Johannes Schlüter in 1864 trouwde Catharina Adriana Specht (1834-1906) in 1867 met Wilhelm Rudolph Christiaan Wollrabe (1828-1890). Ook uit dit 2e huwelijk kreeg zij kinderen. Op grond van deze gegevens denk ik dat Elisabeth Catharina Maria die een geboren Schlüter was, na het huwelijk van haar moeder met W.R.Ch. Wollrabe de familienaam van haar stiefvader had aangenomen als de hare. Dit verklaart volgens mij het familiebericht in de Locomotief van 19-11-1895 betreffende de bevalling van E.C.M. van Gelden-Wollrabe.
  Bronnen van deze gegevens zijn te vinden op de volgende websites:
  http://www.genealogieonline.nl/stamboom-aalbers-ruitenbach/I12506.php
  en
  https://sites.google.com/site/ceesferinga/kwartierstaat-couwenberg—milar/stamreeks-schlueter

  Uit het huwelijk van de echtelieden C.H.E. van Gelden en E.C.M. van Gelden-(Schlüter/)Wollrabe waren verder nog geboren de volgende kinderen:
  1. Wilhelmina Cornelia van Gelden, geb. Meester Cornelis 19 febr. 1884 (Naamlijst 1885, p. 228, C.H.E. van Gelden was ingeschreven in 1884-1885 als ingezetene te Mr. Cornelis)
  2. Evert Carel van Gelden, geb. Batavia 19 juni 1888 (Naamlijst 1889, p. 282)
  3. Eleonore Hermine van Gelden, geb. Batavia 25 sept. 1890 (Naamlijst 1891, p. 296)
  4. Carel Eduard van Gelden, geb. Batavia 9 sept. 1893 (Naamlijst 1894, p. 326; hij overl. Batavia 23 dec. 1893 (Naamlijst 1895, p. 396)

  Ik heb verder niet ná 1900 gekeken in de Naamlijsten en/of Adresboeken v Ned.Indië òf er nog meer kinderen waren geboren uit deze verbintenis.

  Dit was weer een mooie puzzel om uit te vissen wie bij wie hoort!

  Met vriendelijke groet,
  Rob Dumas

  #3336

  Volgens mij heb je helemaal gelijk Rob.

  #3338

  Heel bedankt allemaal, maar vooral Rob Dumas, die het vast juist heeft. Ik zat al te puzzelen over de E.C.M., want dat was de enige Elisabeth Catharina Maria die ik kon vinden, maar kon gewoon niet de connectie maken hoe ze eigenlijk één en dezelfde persoon moest zijn! Nogmaals, hartelijk dank.

  #44387
  JotheoJotheo
  Participant

  Dankjewel Rob Dumas!

  Lucie Cato Jeanne van Gelden is de bet-overgrootmoeder van mijn kleindochters. Ik ben met deze informatie heel blij. Dankjewel.

  Vriendelijke groet,
  Jo Mulder

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.