Op zoek naar Keetje van Koppenhagen

Forum Forums Restricted content Op zoek naar Keetje van Koppenhagen

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #37775
  Alex05Alex05
  Participant

  Bij deze wil ik graag een oproep doen, omdat mijn zoektocht naar Keetje/Keetie (mogelijk: Catharina of Cornelia) van Koppenhagen ‘vastgelopen’ is.
  Graag wil ik weten wie de ouders waren van Keetje, wanneer en waar Keetje geboren dan wel overleden is, etc.
  Keetje van Koppenhagen was o.m. getrouwd met mijn overgrootvader Cornelis Wette en – via een andere tak – met de broer (i.c. Bernard Lentze) van mijn overgrootmoeder Charlotte Lentze.

  De huwelijken, gebeurtenissen, etc. van/rond Keetje/Keetie van Koppenhagen op een rij:
  1) met Frederik Eduard Schönherr (geb. 29-12-1873 te Padangse benedenlanden); beroep: onder-opzichter 2e klasse Staats Spoor Rangkasbitoeng:
  25-12-1909: geboorte zoon Christiaan Eduard Schönherr te Rangkasbitoeng
  19-08-1910: overlijden Christiaan Eduard Schönherr te Rangkasbitoeng
  26-08-1910: huwelijk Frederik Eduard Schonherr met Keetje van Koppenhagen te Rangkasbitoeng
  01-03-1911: geboorte dochter Christien Cornelia Schonherr d.d. 01-03-1911 te Tasikmalaja
  15-12-1915: overlijden F.E. Schönherr te Tasikmalaja [n.b. in de rouwadvertentie staat niet haar naam vermeld als echtgenote/weduwe] ????
  In de adresboeken 1911-1915 staat F.E. Schönherr alleen vermeld en staat de naam van zijn echtgenote K. van Koppenhagen er (telkens) niet bij !!
  In het adresboek 1916 staat Schönherr nog wel vermeld, hetzij als wed. E.E. – geb. E. Schönherr (???) In de adresboeken ná 1916 is F.E./wed. E.E.
  Schönherr geheel verdwenen!!

  2) met Bernard Lentze (geb. 04-08-1881 te Djeboes); beroep onbekend (wellicht ambtenaar geweest?):
  26-01-1918: verloving Keetje Schönherr van Koppenhagen en Bernard Lentze
  20-08-1918: huwelijk Bernard Lentze met Keetje van Koppenhagen te te Manondjaja (Keetje huwde als weduwe Schönherr-van Koppenhagen)
  20-10-1918: overlijden Bernard Lentze te Bandoeng [n.b. in de rouwadvertentie staat haar naam vermeld als K. Lentze-Koppenhagen]
  In de adresboeken 1919-1932 staat wed. B. Lentze – geb. K. Schönherr van Koppenhagen – vermeld. ????? Keetje is niet geboren met een
  dubbele naam!!!!

  3) met Cornelis Wette (geb. 14-12-1869 te Den Haag; weduwnaar van Aida Johanna Philippina Dezentje); beroep: Commies 2e klasse bij de Mijnbouw:
  16-05-1927: huwelijk Cornelis Wette en K. van Koppenhagen te Bandoeng
  01-11-1928: (op verzoek) eervol ontslag genomen wegens ziekte [vlg. gegevens stamkaart ambtenaren in Ned. Indië]
  01-08-1929: overlijden Cornelis Wette te Tjimahi (aangifte Bandoeng bijregister) [N.B. In de rouwadvertentie staat haar naam vermeld als weduwe
  C. Wette-van Koppenhagen]
  In de adresboeken 1930-1938 komt Keetje nog voor als: wed. K. Wette – geb. van Koppenhagen – Bandoeng vermeld. (dus géén Schönherr meer!).
  In de periode 1930-1932 staat Keetje zelfs twee keer vermeld als weduwe in de adresboeken hetzij (telkens) onder een andere naam.

  N.a.v. het bovenstaande plaats ik hierbij de opmerking dat Keetje in onmogelijke dorpen (m.u.v. Bandoeng) was gehuwd dus weinig kans op huwelijksaktes. Ook onduidelijk is of zij al vóór, tijdens of ná de oorlog is overleden (ze is i.i.g. niet te vinden bij de Oorlogsgravenstichting).

  Wellicht dat er een link is te leggen tussen ene Gijsbertus van Koppenhagen en mijn gezochte Keetje van Koppenhagen.
  De enige in de almanak/adreslijst (vóór 1900) vermeldde van Koppenhagen is Gijsbertus (geb. 26-07-1839 te Arnhem). Eerste vermelding van hem is in 1860, Preanger Regentschappen (Gijsbertus komt in 1857 naar Indië, en vanaf 1860 een eerste vermelding). Gijsbertus van Koppenhagen Sr (overl. 11-03-1898 te Manondjaja) had een verbintenis met de inlandse vrouw Ennoh (overl. 24-01-1933 te Manondjaja). Uit deze verbintenis drie zonen en twee dochters, t.w. Gijsbertus jr (geb. ca 1870; overl. 05-10-1956), Hermanus Nicolaas (geb. 25-08-1872 te Manondjaja; overl. 11-10-1945), Marianna (geen
  geb./overl. datum bekend), Antonie (geb. 01-06-1884 te Manondjaja; overl. 04-0-1945 te Bandung) en Petronella (geb. 02-01-1886 te Manondjaja; overl. 26-02-1963 te Beverwijk).
  Beetje teleurstellend dat juist Keetje hier ontbreekt. Toch denk ik dat Keetje wél familie is vanwege de twee plaatsnamen die bijzonder zijn in die zin dat je die namen niet vaak ziet, of zoals eerder gezegd “onmogelijke dorpen”. Deze twee plaatsnamen zijn volgens mij zo goed als synoniem, gelet ook op het huwelijk in 1918, te Manondjaja 20-08-1918 (krant) en te Tasikmalaja 20-08-1918 (R.A.).
  ==> (vlg. Wikipedia) Manonjaya is een bestuurslaag in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië

  Wie kan mij nadere informatie verstrekken over Keetje van Koppenhagen?

  #39693
  henribikhenribik
  Participant

  Op het Stamboomforum was augustus-september 2020 een uitgebreide discussie over dezelfde vraag maar werd het antwoord evenmin gevonden: https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/77972/0

  #39695
  Alex05Alex05
  Participant

  Henri, die discussie is mij bekend; vandaar dat ik het via het forum van IGV probeer. Ik hoop dat er toch nog iemand is (vanuit de Schönherr-tak en/of Van Koppenhagen-tak) die informatie kan verstrekken over deze “Mysterious Lady”.

  #44009
  henribikhenribik
  Participant

  Op 3 Apr 2022 was er een update op het Stamboomforum, ik citeer:
  Het raadsel rond Keetje van Koppenhagen is opgelost door de huwelijksakte die ik via Roosje Roos heb opgevraagd. Zij trouwde 12-5-1927in Bandoeng en was toen 38 jaar oud/ De dochter van Gijsbertus van Koppenhagen en Enoch. Zij is evenals de andere kinderen door de vader erkend.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.